Dwóch prawników procesowych przeszło z Raczkowski Paruch do butiku prawa pracy

1574

Grzegorz Ruszczyk i Andrzej Orzechowski opuścili kancelarię Raczkowski Paruch i przystąpili do kancelarii prawa pracy, która przed tym transferem nosiła nazwę Zawirska Gąsior, a obecnie nazywa się Zawirska Ruszczyk Gąsior – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma.

Grzegorz Ruszczyk od sierpnia 2019 r. jest w kancelarii Zawirska Ruszczyk Gąsior wspólnikiem i partnerem. Kieruje w niej działem procesowym.

(www.linkedin.com)

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych, świadczeń dodatkowych oraz umów o zakazie konkurencji. Brał udział w sądowych i pozasądowych negocjacjach ugodowych.

Wcześniej przez ponad 12 lat pracował w kancelarii Raczkowski Paruch, w której od 2015 r.  jako partner kierował praktyką procesową. Przedtem przez dwa lata był prawnikiem kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przez dwa lata pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

(www.linkedin.com)

Andrzej Orzechowski od września 2019 r. zajmuje w kancelarii Zawirska Ruszczyk Gąsior stanowisko starszego prawnika.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących rozwiązywania umów o pracę, odpowiedzialności odszkodowawczej, premii, zakazu konkurencji, istnienia stosunku pracy, a także mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji oraz naruszeń dóbr osobistych w pracy.

Wcześniej przez ponad sześć lat pracował w kancelarii Raczkowski Paruch. Przedtem przez pół roku był młodszym prawnikiem w praktyce procesowej kancelarii Weil, Gothshal & Manges. Przez ponad rok pracował w kancelaria adwokackiej Małgorzaty Supery w Warszawie. Przez rok współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Prawniczą spółkę partnerską Zawirska Gąsior zarejestrowali w lutym 2017 r. Patrycja Zawirska i Krzysztof Gąsior, byli prawnicy praktyki prawa pracy w ówczesnym warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Liczyła ona wówczas czworo prawników. Jak wynika ze strony internetowej kancelarii, dziś jest ich siedmioro. Kancelaria specjalizuje się w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl