W Dentons mianowano prawniczkę do kierowania praktyką zamówień zbrojeniowych

911

Anna Szymańska zajmuje od początku 2019 r. stanowisko managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons i kieruje praktyką obronności i bezpieczeństwa w zespole prawa zamówień publicznych i kontraktów publicznych.

Anna Szymańska specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, handlowym, cywilnym, w tym w prawie umów, w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane i usługi. Reprezentowała wykonawców i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.

Obsługiwała przetargi na przedsięwzięcia infrastrukturalne, z zakresu gospodarki odpadami, energetyki, telekomunikacji, transportu kolejowego, rewitalizacji terenów miejskich, a także na zakupy zbrojeniowe, na usługi finansowe, dostawy sprzętu medycznego dla szpitali.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje od 12 lat. Przedtem przez dwa lata pracowała w Kancelarii Doradztwa Prawnego Paweł Granecki w Warszawie.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl