Prawniczka z kancelarii przeszła na dyrektora biura zarządu firmy ubezpieczeniowej

1920
(www.pzu.pl)

Weronika Pelc, która do końca 2017 r. była wspólniczką w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, od stycznia 2018 r. kieruje jako dyrektor biurem zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) oraz PZU Życie – ustalił „Rynek Prawniczy”.

(www. linkedin.com)

Weronika Pelc w praktyce prawniczej specjalizowała się w prawie spółek oraz w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji w grupie spółek, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach. Koordynowała analizy prawne spółek. Doradzała przy prywatyzacjach, m.in. w przemyśle i w energetyce, także w transakcjach nabycia i zbycia akcji oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa, jak również w sporach pomiędzy wspólnikami. Pracowała dla firm z branż  paliwowej, spożywczej, gastronomicznej, energetycznej, w tym zajmujących się energią ze źródeł odnawialnych. Jej doradztwo dla sektora energetycznego dotyczyło transakcji, spraw korporacyjnych, regulacyjnych, kontraktów, obrotu energią, inwestycji w nowe źródła energii odnawialnej.

W Wardyński i Wspólnicy pracowała przez 13 lat, ostatnio jako partner w praktyce  M&A i korporacyjnej, zarządzając także zespołem do obsługi sektora energetycznego. Przedtem przez trzy lata była prawniczką kancelarii Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy stowarzyszonej z firmą doradczą Deloitte. Wcześniej  przez trzy lata pracowała w kancelarii Łukowicz i Wspólnicy, a przez sześć lat – w kancelarii Kubiak, Łukowicz, Zieliński.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl