Prawniczka i prawnik z Polski awansowani na partnerów kancelarii CMS

1425

Katarzyna Dębińska-Pietrzyk i Błażej Zagórski są od początku maja 2018 r. partnerami międzynarodowej firmy prawniczej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Partnerskie awanse otrzymali w gronie 47 prawników z 23 biur tej globalnej sieci w 11 krajach. Ta tura promocji partnerskich jest pierwszą po przeprowadzonej rok temu megafuzji, w wyniku której z połączenia brytyjskich kancelarii CMS Cameron McKenna, Nabarro i Olswang powstała firma działająca obecnie pod marką CMS.

Jak oświadczył prezes firmy Cornelius Brandi, wszyscy nowo mianowani partnerzy „mają głębokie lokalne korzenie i specjalistyczną wiedzę na temat własnych rynków”.

Katarzyna Dębińska-Pietrzyk jest partnerem w praktyce nieruchomości i budownictwa kancelarii. Awansowała ze stanowiska counsela. Obsługuje transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości we wszystkich sektorach rynku pracując dla funduszy inwestycyjnych i firm. Doradza przy inwestycjach w centra handlowe, biurowce i inne nieruchomości komercyjne, m.in. opracowując struktury inwestycyjne.

W CMS pracuje od niespełna roku. Przedtem przez prawie 11,5 roku była prawniczką kancelarii Baker McKenzie. Wcześniej przez cztery lata pracowała w lokalnych warszawskich kancelariach średniej wielkości.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002).

Błażej Zagórski jest partnerem w zespole transakcji i prawa spółek kancelarii. Awansował ze stanowiska counsela. Obsługuje fuzje i przejęcia spółek, transakcje private equity/venture capital oraz projekty restrukturyzacyjne, pracując dla firm z różnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu, energetyki, dóbr konsumpcyjnych, technologii i telekomunikacji, ochrony zdrowia. Doradza w sprawach z zakresu corporate governance. Jego zadaniem będzie też obsługa firm z krajów języka niemieckiego oraz polskich na rynku niemieckim.

W CMS pracuje prawie 12 lat. Wcześniej był m.in. prawnikiem kancelarii BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak (pół roku), Urbanek (niecały rok), Noerr (przez rok).

Jest radcą prawnym od 2009 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002).

– Tegoroczne awanse partnerskie wskazują obrany przez nas kierunek dalszego rozwoju kluczowych praktyk. To także doskonała ilustracja faktu, że zarówno prawnicy związani z CMS od dawna, jak i dołączający do naszej kancelarii, mogą rosnąć i rozwijać biznes, osiągając sukces i kolejne szczeble w karierze zawodowej – oświadczyła Małgorzata Surdek, partner zarządzająca kancelarią CMS.

Wraz z nowymi jest w niej obecnie 24 partnerów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl