Dwaj partnerzy z praktyki technologicznej odchodzą z Wierzbowski Eversheds Sutherland

1349

Arwid Mednis i Gerard Karp, partnerzy kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland kierujący dotychczas praktyką prawa nowych technologii, mediów i telekomunikacji, kończą współpracę z nią we wrześniu 2017 r. – poinformowała ta firma prawnicza na swojej stronie internetowej. Na ich miejsca powołano następców, którymi są partnerzy Tomasz Zalewski i Paweł Lipski.

(www.linkedin.com)

Arwid Mednis specjalizuje się w prawie ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz prawa telekomunikacyjnego. Doradzał m.in. bankom, sklepom internetowym, mediom, m.in. przy wdrażaniu rozwiązań wynikających z unijnego rozporządzenia, tzw. RODO, a także firmom telekomunikacyjnym, które obsługiwał również jako pełnomocnik w procesach sądowych i administracyjnych.

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Od ukończenia studiów pracuje na uczelni, jest docentem w Zakładzie Nauki Administracji. Jest doktorem prawa – w 2005 r. obronił pracę doktorską „Prawo do prywatności a interes publiczny. Studium z aksjologii prawa publicznego”.

Jest prawnikiem rankingowym – jako czołowego eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych wymieniają go przewodniki Chambers Europe oraz The Legal 500.

(www.linkedin.com)

Gerard Karp specjalizuje się w prawnej ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, prawie Internetu i komunikacji elektronicznej. Doradzał przy transgranicznym transferze danych. Prowadził prawne audyty systemów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Pracował przy obsłudze kontraktów informatycznych, zakładaniu sklepów internetowych, projektach z zakresu big data.

W kancelarii, najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, przepracował prawie 11 lat. Wcześniej przez kilka miesięcy był prawnikiem White & Case.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005).  

(www.linkedin.com)

Tomasz Zalewski specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, obsłudze przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Obsługuje firmy informatyczne, startupy technologiczne, którym doradza m.in. przy  wdrażaniu oprogramowania. Zajmuje się także prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych  technologii (blockchain, sztuczna inteligencja, internet rzeczy). Doradza również w sprawach reklamy, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii oraz  związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Zajmuje się też obsługą procedur zamówień publicznych, w tym na projekty infrastrukturalne i informatyczne. Reprezentuje strony – wykonawców  i zamawiających – przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

W kancelarii, najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, pracuje 18,5 roku, od 2008 r. jako partner.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

(www.linkedin.com)

Paweł Lipski specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie Internetu, konsumenckim, sporach sądowych, prawie reklamy oraz prawie kontraktowym. Pracuje dla firm internetowych, przedsiębiorców z sektora handlu detalicznego,  producentów  systemów informatyczne. Doradza w sprawach naruszeń prawa w Internecie,  naruszenia praw własności intelektualnej. Doradzał   startupom technologicznym. Reprezentuje strony sporów sądowych, postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną.

W kancelarii, najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, pracuje 11,5 roku, od 2014 r. na stanowisku partnera.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (2006).  

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl