Jara Drapała & Partners z sukcesem w procesie o zapłatę

470

Jara Drapała & Partners doprowadziła do oddalenia powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Sprawa dotyczyła powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wytoczonego przez jednego z deweloperów wiodącemu dealerowi samochodowemu reprezentowanemu przez prawników Jara Drapała & Partners. Spór powstał w związku z zawarciem przez pozwanego oraz powodową spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należącej do pozwanego. Pozwany udostępnił nieruchomość powodowi, za wynagrodzeniem, w celu uzyskania przez powoda pozwolenia na realizację inwestycji budowlanej. Powodowa spółka odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży i domagała się od pozwanego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego za korzystanie z jego nieruchomości na cele budowlane.

Postępowanie o zwrot wynagrodzenia toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Reprezentujący pozwanego prawnicy z kancelarii Jara Drapała & Partners doprowadzili do oddalenia powództwa w całości.

W postępowaniu ze strony kancelarii Jara Drapała & Partners doradzali Zbigniew Jara (partner), Andrzej Sokołowski (partner), Michał Urbański (senior associate) i Piotr Stenko (associate).

Od lewej: Z. Jara, A. Sokołowski, M. Urbański, P. Stenko
Od lewej: Z. Jara, A. Sokołowski, M. Urbański, P. Stenko

Wyrok nie jest prawomocny.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners