TTMS wdrożyła system oparty na AI w kancelarii prawnej

570

Sztuczna inteligencja (AI, SI) szybko staje się niezwykle pomocna dla wszystkich rodzajów firm. Transition Technologies MS (TTMS) – polska firma informatyczna będąca jednym z liderów nowoczesnego outsourcingu (managed services ), planująca debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych – właśnie zakończyła z sukcesem projekt wdrożenia kolejnego rozwiązania opartego na SI: tym razem w branży prawniczej, w Kancelarii Adwokackiej Marek Małecki i Partnerzy.

Nowe rozwiązanie  oparte na ChatGPT pozwala m.in. na możliwość szybkiej analizy protokołów rozpraw, wspomaga w przygotowaniu propozycji mediacji, umożliwia analizę dokumentów oraz daje możliwość szybkiej generacji i modyfikacji umów prawnych. Rozwiązanie wdrażane przez TTMS opiera się na wykorzystaniu zasobów chmury Azure, zapewniając bezpieczne przetwarzanie zanonimizowanych informacji.

Kancelaria Adwokacka Marek Małecki i Partnerzy w Warszawie jest renomowaną firmą prawniczą, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług prawnych. Zespół kancelarii składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy oferują profesjonalne doradztwo w takich dziedzinach jak prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy oraz prawo nieruchomości.

– To kolejne wdrożenie nowej technologii w zastosowaniach korporacyjnych – tym razem w sektorze prawnym. W naturalny sposób nasza oferta dla klientów szybko się zmienia, pozostajemy firmą managed services, oferującą zintegrowane usługi outsourcingowe, ale biznesowo rozwijamy się o wiele szerzej, wdrażając dla naszych klientów pełne usługi rozwojowe, oparte na nowoczesnych narzędziach sztucznej inteligencji. Zmieniamy się w kierunku firmy skupionej na oferowaniu wyłącznie najbardziej zaawansowanych usług, nie ma innej drogi dla wiodących firm IT – mówi Sebastian Sokołowski, prezes zarządu TTMS.

TTMS koncentruje się na nowoczesnych usługach dla światowych korporacji realizowanych szczególnie w modelu managed services. TTMS opiera swoją strategię rozwoju nie tylko na wzroście organicznym, ale także na akwizycjach podmiotów w Europie Zachodniej i Skandynawii, m.in. w styczniu 2024 r. spółka nabyła większościowy pakiet udziałów w szwajcarskiej firmie informatycznej Pixel Plus AG z siedzibą w Zurichu.

– Jako kancelaria prawna chcemy wykorzystywać najnowsze możliwości i wiemy, że świat zmienia się szybko. Sztuczna inteligencja radykalnie zmieni sposób działania firm prawniczych, w znaczny sposób przyspieszając analizę informacji i cały proces przygotowania dokumentów. Tylko firmy inwestujące w nowe technologie utrzymają wiodącą pozycję na rynku. Oczywiście jesteśmy świadomi, że technologie SI i szczególnie ChatGPT są w fazie gwałtownego rozwoju i mają status pre-komercyjny, oraz że pewnych specyficznych zabiegów wymaga dostosowanie wdrożenia do wymagań naszego sektora prawniczego – zapewniając m.in. bezpieczne przetwarzanie informacji we własnych zasobach. Dlatego współpraca firm prawniczych ze specjalizowanymi firmami IT będzie się pogłębiać. W naszym przypadku przewidujemy jeszcze znacznie większe rozszerzenie użycia SI w przyszłości – podkreśla Małgorzata Niedźwiecka-Małecka, project manager  z Kancelarii Adwokackiej Marek Małecki i Partnerzy.

TTMS jest specjalizowaną spółką usługową działającą w ramach grupy informatycznej Transition Technologies, która jest obecna wśród oferentów w najważniejszych projektach, które opierają się na takich elementach jak sztuczna inteligencja, optymalizacja, cyberbezpieczeństwo, cloud, PLM, VR, IoT, robotyzacja czy zaawansowana automatyka.

– Świat IT wkracza w epokę zmiany modeli biznesowych. Kończy się czas prostych usług i zwykłego wynajmu pracowników. Na rynku dominować będą firmy oparte na wiedzy i unikatowych zasobach. Z kolei usługi IT będą niezbędne dla wszystkich sektorów gospodarki. Jako Grupa TT jesteśmy liderem w Polsce w wykorzystaniu sztucznej inteligencji – pierwsze projekty przemysłowe i dla energetyki realizowaliśmy jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. Teraz widzimy kolejną fazę intensywnej rewolucji technologicznej. Komercyjne narzędzia SI będą automatyzować wszystkie procesy biznesowe, maksymalnie eliminując nie tylko proste czynności wykorzystywane przez człowieka, i to nie tylko w przemyśle i administracji, ale i w tak hermetycznych sektorach jak szeroko rozumiana medycyna czy usługi prawne – komentuje prof. Konrad Świrski, prezes  zarządu Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies to posiadająca polski kapitał i pochodzenie grupa firm działająca od 1991 r. Dostarcza zaawansowane rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki oraz zapewnia kompleksowy outsourcing  usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Firma posiada 27 biur na trzech  kontynentach, w których zatrudnia ponad 2,3 tys. osób. W 2023 r. całkowite przychody spółek Grupy Transition Technologies wyniosły ponad 800 mln zł.

Transition Technologies MS S.A. to szybko rosnący dostawca nowoczesnego outsourcingu  IT w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług IT w najbardziej zaawansowanym modelu tzw. managed services  (usługi zarządzane), które wyróżniają się kompleksowym podejściem do realizowanych zamówień. TTMS należy do Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Podstawowe usługi świadczone przez TTMS to: rozwój i utrzymanie systemów IT, kompleksowa realizacja projektów, konsulting IT, szkolenia e-learningowe, dedykowane centra obsługi. TTMS działa w sektorach: farmaceutycznym i medycznym, przemysłowym, edukacyjnym, oraz w branżach zbrojeniowej i kosmicznej, które charakteryzują się wysoką barierą wejścia.

Materiał firmy Transition Technologies