Prawie trzy tysiące nowych adwokatów i radców prawnych wejdą na rynek

169

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie 2741 osób (85 proc.) spośród 3239, które się o taki wpis starało na drodze egzaminacyjnej. To najmniej w ostatnich latach. W roku 2023 egzaminy zdało w sumie 3045 prawników, licząc wraz z tymi, którzy skutecznie odwołali się od pierwszego negatywnego wyniku.

Tegoroczne egzaminy przeprowadzono w dniach 23-26 kwietnia 2024 r.

Z danych uzyskanych ze wszystkich 25 komisji „adwokackich” wynika, iż egzamin zdało 1170 osób. Ogółem przystąpiło do niego 1348 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 87 proc.

Wyniki ogłosiły także 32 komisje „radcowskie”. Do tego egzaminu przystąpiło 1891 kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 1571, czyli 83 proc.

Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji.

W 2023 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3 tys. prawników. Adwokacki zdało 1339 osób na 1529 (88 proc.), a radcowski – 1706 na 2034 (84 proc.).

W 2022 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3,2 tys. prawników spośród ponad 3,7 tys. Adwokacki zdało 1405 osób na 1604 (88 proc.), a radcowski – 1835 na 2135 (86 proc.).

W 2021 r. drugie koronawirusowe egzaminy zdało w sumie ponad 3,6 tys. osób spośród ponad 4,2 tys. Adwokacki zdało 1469 osób na 1755 (84 proc.), a radcowski – 2277 na 2512 zdających (91 proc.).

W 2020 r. pierwsze koronawirusowe egzaminy zdało ponad 2,9 tys. osób spośród prawie 3,5 tys. Adwokacki zdało 1373 z 1567 (87 proc.), a radcowski – 1557 na 1893 zdających (82 proc.).

W 2019 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3,2 tys. osób spośród prawie 3,8 tys. Adwokacki zdało 1283 z 1537 (83 proc.), a radcowski – 1960 na 2230 zdających (88 proc.).

W 2018 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4 tys. osób na 4,9 tys. zdających. Adwokacki zdało 1891 z 2177 osób (87 proc.), a radcowski – 2171 na 2711 zdających (80 proc.).

W 2017 r. egzaminy zaliczyło łącznie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zdało 2222 z 2592 osób (86 proc.), natomiast radcowski – 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów. Egzamin adwokacki zdało 1629 z 2310 osób (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

W latach 2016-2024 kwalifikacje adwokata i radcy prawnego uzyskało w sumie ponad 31 tys. prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl