White & Case doradzała przy sprzedaży akcji spółki XTB

201
(www.unsplash.com)

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu, większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A., części posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (Accelerated Book Building – ABB ).

Transakcja o wartości 482 mln złotych obejmowała sprzedaż ponad 11,7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 41 złotych za jedną akcję, co stanowi 10 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki. Po zakończeniu sprzedaży akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w spółce, posiadając 50,93 proc. akcji kapitale zakładowym spółki.

Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanym oraz inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.

W skład menedżerów oferty weszli: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander S.A. oraz UBS AG London Branch, pełniącymi rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu (global coordinators oraz joint bookrunners ).

XTB S.A. to jeden z największych na świecie brokerów Forex & CFD, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do rynków finansowych z całego świata.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński oraz associate  Damian Lubocki wraz z zespołem prawników z biur White & Case w Londynie, Luksemburgu i Brukseli.

Materiał kancelarii White & Case