Dr Marcin Śledzikowski nowym wspólnikiem w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm

256

Kancelaria prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy rok 2024 rozpoczęła od kolejnej zmiany w strukturze właścicielskiej. Do grona wspólników kancelarii dołącza dr Marcin Śledzikowski.

Dr Marcin Śledzikowski związał się z kancelarią w 2013 roku, będąc jeszcze studentem. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność prawo handlowe), a rok później uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Na co dzień współzarządza, wraz z mec. Tomaszem Szarkiem, działem prawa spółek oraz kieruje praktyką rozwiązywania sporów korporacyjnych. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych (także z udziałem Skarbu Państwa) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z branż nowych technologii, energetycznej, informatycznej i e-commerce. Jest autorem licznych artykułów prasowych, naukowych, komentarzy oraz monografii dotyczących prawa handlowego, cywilnego, rodzinnego, nowych technologii, postępowania cywilnego, a także alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR ). Był ekspertem w ramach procesów legislacyjnych.

– Marcin jest niejako wychowankiem SDZLEGAL Schindhelm. Od samego początku swojej zawodowej drogi związał się z naszą kancelarią, a jego zaangażowanie i praca wyraźnie przyczyniły się do wspólnego sukcesu firmy w branży. Zawsze potrafił budować długotrwałe relacje z klientami, wniósł i wnosi bardzo dużo w życie kancelarii, mając realny wpływ na jej rozwój. Jego nominacja na wspólnika wydawała się zatem oczywista i stanowi kolejny krok na szczeblach kariery – powiedział mec. Tomasz Szarek, partner zarządzający SDZLEGAL Schindhelm.

Materiał kancelarii SDZLEGAL Schindhelm