Moc noworocznych awansów w kancelarii DWF

775

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, od stycznia 2024 r. Radosław Cebeliński jest starszym partnerem, a Łukasz Gembiś, Weronika Roesler i Ewelina Wętrys – partnerami lokalnymi w polskim biurze kancelarii DWF. Ponadto Dominika Jędrzejczyk, Patrycja Treder, Paulina Sawicka, Emil Smogorzewski, Maria Kierska awansowali na stanowiska counseli.

(www.linkedin.com)

Radosław Cebeliński zajmuje w kancelarii stanowisko senior partnera. Kieruje w niej praktyką sporów bankowych, finansowych i upadłościowych. Awansował ze stanowiska partnera międzynarodowego, którym był od roku. Jednocześnie został przyjęty na wspólnika-komplementariusza do spółki komandytowej DWF Poland. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach administracyjnych i cywilnych oraz arbitrażowych i mediacyjnych, dotyczących sporów regulacyjnych, kredytowych i kontraktowych. Doradza wierzycielom, dłużnikom, zarządom spółek.

W DWF pracuje od ponad czterech  lat. Wcześniej przez dwa lata był prawnikiem kancelarii Baker McKenzie. Przedtem przez prawie cztery lata – kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Przez prawie pięć lat pracował jako asystent sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Jest radcą prawnym od 2012 r. i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, absolwentem studiów prawniczych (2008) i stosunków międzynarodowych (2007) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

(www.linkedin.com)

Łukasz Gembiś zajmuje w kancelarii stanowisko local partnera  w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu, w której kieruje zespołem zamówień i kontraktów publicznych. Awansował ze stanowiska counsela, którym był od dwóch lat. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przetargowych, przygotowaniu i negocjowaniu umów, prowadzeniu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, transportowych i budowlanych. Zajmuje się obroną oskarżonych i  reprezentacją oskarżycieli posiłkowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Doradza firmom w kwestiach compliance.

W DWF pracuje od ponad 4,5 roku. Wcześniej przez ponad cztery lata był prawnikiem kancelarii K&L Gates, a przez ponad pół roku – aplikantem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

 Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013).

(www.linkedin.com)

Weronika Roesler zajmuje w kancelarii stanowisko local partnera  w praktyce nieruchomości. Awansowała ze stanowiska counsela, na którym była od dwóch lat. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości (także forward sale i forward purchase). Doradzała przy negocjowaniu umów najmu powierzchni komercyjnych oraz umów dotyczących procesu inwestycyjnego (o prace projektowe, o roboty budowlane). Prowadziła badania prawne due diligence nieruchomości. Zajmuje się również bieżącą korporacyjną obsługą firm.

W DWF pracuje od 3,5 roku. Wcześniej przez dziewięć lat była prawniczką kancelarii Baker McKenzie.

Jest adwokatem od 2018 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013).

(www.linkedin.com)

Ewelina Wętrys zajmuje w kancelarii stanowisko local partnera  w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu. Awansowała ze stanowiska counsela, na którym była od czterech lat. Specjalizuje się w reprezentacji stron w gospodarczych sporach sądowych oraz handlowych i inwestycyjnych postępowaniach arbitrażowych,. Pracowała dla firm z sektorów naftowo-gazowego, energetycznego, lotniczego, budowlanego i nieruchomości. Doradza przy strukturyzowaniu inwestycji i opracowywaniu klauzul rozstrzygania sporów w umowach.

W DWF pracuje od ponad 4,5 roku. Wcześniej przez 6,5 roku była prawniczką kancelarii K&L Gates. Przedtem przez ponad pół roku – kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (2010).

(www.linkedin.com)

Dominika Jędrzejczyk zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Awansowała ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w obsłudze sporów gospodarczych, m.in. korporacyjnych, infrastrukturalnych, budowlanych. Pracowała dla firm z sektorów infrastruktury, przemysłu, energetyki doradzając przy przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów, zarówno na podstawie zamówień publicznych, jak i prywatnych.

W DWF pracuje od 1,5 roku. Wcześniej przez trzy lata była prawniczką kancelarii Clifford Chance. Przedtem przez prawie cztery lata – kancelarii K&L Gates.

Jest adwokatem od 2020 r., absolwentką studiów prawniczych (2016), filologii angielskiej (2014) i nauk politycznych (2014) na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Patrycja Treder zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Awansowała ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażu inwestycyjnym i handlowym, m.in. w sporach z dziedzin  budownictwa, infrastruktury, nieruchomości, energetyki, górnictwa. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa konkurencji i prawa podatkowego.

W DWF pracuje od ponad 4,5 roku. Wcześniej przez prawie sześć lat była prawniczką kancelarii  K&L Gates.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2015).

(www.linkedin.com)

Paulina Sawicka zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Awansowała ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w obsłudze inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Doradza zamawiającym i wykonawcom przy przetargach na przedsięwzięcia infrastrukturalne, m. in. drogowe i kolejowe.

W DWF pracuje od ponad 3,5 roku. Wcześniej przez ponad 4,5 roku była prawniczką kancelarii Siedlecki. Przedtem przez ponad cztery lata – Kancelarii Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowsk.a

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego (2013).

(www.linkedin.com)

Emil Smogorzewski zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Awansował ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, m.in. zwolnień indywidualnych i grupowych, zatrudniania cudzoziemców, umów o pracę dla członków zarządu, regulaminów wewnętrznych w zakładach pracy, a także w gospodarczych i karnych procesach sądowych oraz w arbitrażu handlowym.

W DWF pracuje od ponad 2,5 roku. Przedtem przez 1,5 roku był prawnikiem kancelarii Peterka & Partners, przez 7,5 roku – kancelarii Śmigielska i Wspólnicy w Warszawie, przez ponad pół roku – kancelarii Krawczyk i Wspólnicy w Warszawie.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych (2010) i nauk politycznych (2008) na Uniwersytecie Warszawskim, doktorem nauk prawnych tej uczelni (2016).

(www.linkedin.com)

Maria Kierska zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Awansowała ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, m. in. budowlanych, korporacyjnych, a także w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

W DWF pracuje od ponad 4,5 roku. Wcześniej przez rok była prawniczką kancelarii  K&L Gates, i przez rok – kancelarii Kazimierczak, Pukalak-Krawczyk, Prochownik, Krawczyk w Krakowie.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012) i doktorem nauk prawnych tej uczelni (2019).

Kancelaria powiadomiła też w Internecie, iż noworoczne awanse otrzymali również:

  • na stanowiska senior associates ze stanowisk associate : Katarzyna Stefaniak, Mateusz Bąk, Marta Błachnio, Konrad Suchojad
  • na stanowiska associates ze stanowisk junior associate : Wioletta Borysewicz, Jakub Cichuta, Jędrzej Grabowski, Marta Matkowska
  • na stanowiska junior associate Krystian Lorenz ze stanowiska prawnika, Karol Taradowski i Magdalena Bronikowska ze stanowisk stażysty oraz Paulina Nowak
  • na stanowiska staff lawyer ze stanowiska stażysty: Julia Rowicka, Aleksander Kurpias.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl