DLA Piper pozyskała procesowców od własności intelektualnej z Allen & Overy

724

Michał Gajdus i Jakub Zabraniak są od października 2023 r. nowymi prawnikami kancelarii DLA Piper – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, że przeszli z kancelarii Allen & Overy.

Obaj specjalizują się w sporach sądowych dotyczących kwestii własności intelektualnej. Zasilili zespół własności intelektualnej i nowych technologii DLA Piper.

Michał Gajdus zajmuje w DLA Piper stanowisko counsela, takie samo, jakie zajmował w Allen & Overy. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym oraz w postępowaniach sądowych, w tym sporach o naruszenie i unieważnienie patentu. Reprezentuje strony przed sądami polskimi oraz europejskimi, w tym przed Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości UE, a także przed krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Pracował dla sektorów farmaceutycznego, nieruchomości, energetyki, finansów, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji.

Wcześniej przez prawie 8,5 roku pracował w kancelarii Allen & Overy, gdzie ostatnio był odpowiedzialny za praktykę sporów gospodarczych i sporów z zakresu własności intelektualnej. Przedtem przez ponad 2,5 roku był już prawnikiem kancelarii DLA Piper.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013), asystentem na wydziale prawa i administracji tej uczelni.

Jakub Zabraniak zajmuje w DLA Piper stanowisko senior associate, w Allen & Overy był associate. Specjalizuje się w sporach gospodarczych, w tym w zakresie własności intelektualnej. Reprezentuje strony w sporach patentowych z różnych dziedzin, w tym dotyczących leków. Doradza również w kwestiach prawa własności intelektualnej w transakcjach fuzji i przejęć.

Wcześniej przez sześć lat pracował w kancelarii Allen & Overy.

Jest adwokatem od 2022 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl