Partner opuścił kancelarię LegalKraft i otworzył technobutik prawniczy

1198

_Just_Law – tak nazywa się nowa kancelaria, której zespół, jak ustalił „Rynek Prawniczy”,  tworzą m.in. prawnicy do niedawna pracujący pod szyldem kancelarii LegalKraft, a wcześniej – w kancelarii Maruta Wachta.

Założycielem kancelarii jest Daniel Jastrun, także komplementariusz zarejestrowanej w październiku 2023 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki  komandytowej Justlaw Jastrun, która prowadzi kancelarię pod angielskojęzyczną marką _Just_Law (po polsku: Tylko Prawo). Na swojej wyłącznie angielskojęzycznej witrynie internetowej kancelaria, w krótkiej dewizie, przedstawia się następująco: „Jesteśmy obeznani z nowoczesnymi  technologiami, dogłębnie poznaliśmy świat informatyczny i biegle władamy jego językiem”. Uwypuklają tę autoprezentację zawarte w jej nazwie dwa podkreślniki, specyficzne znaki używane w językach programowania komputerowego, np. do zaznaczania spacji.

W autoopisie internetowym napisano też: „_Just_Law to kancelaria prawna premium specjalizująca się w sektorze cyfrowym, oferująca fachowe doradztwo klientom z branży IT, technologicznej i e-commerce w szerokim zakresie spraw IT/IP, handlowych, korporacyjnych, pracowniczych oraz fuzji i przejęć. Zespół posiada szeroką wiedzę z branży technologicznej i cyfrowej, a także specjalistyczną wiedzę w takich obszarach jak umowy handlowe, ochrona danych, prywatność, compliance, rozwiązywanie sporów i zamówienia publiczne”.

Zespół kancelarii, poza Danielem Jastrunem, tworzą counsels Agnieszka Rapcewicz i Krzysztof Nowicki oraz associates  Mykoła Zembra i Bartosz Kurzec. Oprócz nich, z kancelarią współpracują, jako of counsels, szwedzka prawniczka Karolina Henriksson Tomasz Rysiak, poprzednio współpracownicy LegalKraft; Maciej Mikucki, do niedawna prawnik kancelarii Rymarz Zdort MarutaPiotr Semeniuk, także współpracownik kancelarii ZP Zackiewicz & Partners.

(www.linkedin.com)

Daniel Jastrun jest partnerem kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy, w obsłudze branż handlu internetowego i informatycznej, sektorów technologicznego i biznesu cyfrowego oraz transakcji fuzji i przejęć. Pracował dla dostawców informatyki, funduszy private equity, firm internetowych i telekomunikacyjnych.

Wcześniej przez rok pracował w kancelarii LegalKraft, utworzonej przez grupę byłych prawników kancelarii Penteris, którą z kolei utworzyła grupa byłych prawników kancelarii Magnusson. Przez ponad osiem lat był prawnikiem kancelarii Maruta Wachta, szefem praktyki korporacyjnej oraz fuzji i przejęć. Przedtem przez 16 lat był prawnikiem kancelarii Magnusson.

Jest radcą prawnym od 2003 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Agnieszka Rapcewicz od października 2023 r. zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Specjalizuje się m.in. w prawie ochrony danych i kwestiach compliance. Reprezentuje strony w sporach sądowych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy.

Wcześniej przez 2,5 roku pracowała w firmie pośrednictwa finansowego Grupa ANG. Przedtem przez 1,5 roku – w firmie ochrony danych osobowych iSecure. Przez ponad 1,5 roku była prawniczką kancelarii ESB Matczuk, Matuszak-Leśny w Warszawie, a przez ponad pięć lat – w kancelarii Lexperts Legal Office w Warszawie.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

(www.linkedin.com)

Krzysztof Nowicki zajmuje w kancelarii stanowisko counsela. Specjalizuje się w prawie handlowym, w procesach sądowych, obsłudze fuzji i przejęć, przygotowywaniu publicznych ofert papierów wartościowych. Zajmuje się także prawem pracy: przeprowadzał audyty przedsiębiorstw, reprezentował strony w sądowych sprawach pracowniczych.

Wcześniej przez 13 lat był prawnikiem kancelarii GNP Legal w Warszawie. Przez ponad 2,5 roku – kancelarii Magnusson, przez prawie 1,5 roku – kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy. Przez prawie 1,5 roku był konsultantem podatkowym w firmie doradczej Deloitte.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Mykoła Zembra zajmuje w kancelarii stanowisko associate. Jest prawnikiem z Ukrainy. Specjalizuje się w prawie handlowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w prawie spółek handlowych, w obsłudze fuzji i przejęć i korporacyjnej obsłudze spółek. Doradza firmom ukraińskim, m.in. w zakresie relokacji do Polski.

Wcześniej przez rok pracował w kancelarii LegalKraft. Przedtem przez ponad pół roku pracował w kancelarii Maruta Wachta, tyle samo był prawnikiem kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, przez ponad cztery lata – kancelarii Gessel, przez ponad 2,5 roku – kancelarii Russell Bedford, przez rok – kancelarii R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy w Warszawie.

Jest adwokatem od 2019 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012).

Bartosz Kurzec zajmuje w kancelarii stanowisko associate. Związany z kancelariami LegalKraft i  Maruta Wachta. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (czerwiec 2023).

Karolina Henriksson współpracuje z kancelarią jako of counsel. Specjalizuje się w doradztwie w polsko-szwedzkich kwestiach transgranicznych, dotyczących transakcji, własności intelektualnej, prawa korporacyjnego, informatyki i technologii, ochrony danych i rozwiązywania sporów. Doradza start-upom i spółkom z sektora venture capital/private equity.  Jest szwedzkim wykwalifikowanym prawnikiem, absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie w Lundzie (2013).

Maciej Mikucki współpracuje z kancelarią  jako of counsel. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w obsłudze procedur zamówieniowych dotyczących zakupu towarów i usług informatycznych. Doradza zamawiającym i oferentom. Reprezentuje strony w postępowanich  przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na  Uniwersytecie Szczecińskim.

Piotr Semeniuk współpracuje z kancelarią  jako of counsel. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Doradza w sprawach antymonopolowych i konsumenckich. Jest adwokatem polskim i amerykańskim.

Tomasz Rysiak współpracuje z kancelarią jako of counsel. Specjalizuje się w prawnej i podatkowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącej działalności biznesowej firm. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl