Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w 2022 roku znów znacznie zwiększyła obroty

716

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak osiągnęła w 2022 r. przychód z działalności w kwocie prawie 160 mln zł, o prawie 13 mln większej niż rok wcześniej. To kolejny, piąty z rzędu, rekord własnych obrotów ustanowiony w historii tej polskiej firmy prawniczej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wyniósł 159,9 mln zł i był wyższy o 12,8 mln zł i o 8,7 proc. od wyniku z roku 2021.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 73,6 mln zł i był o 4,3 mln zł i o 6,2 proc. wyższy od tego z roku 2021. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 72,2 mln zł i wzrósł o 4,7 mln zł i o 7 proc.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 46 proc.

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł):

    2022    2021   2020    2019   2018   2017   2016   2015   2014
   159,9   147,1  127,7   115,1  113,7  101,7  105,9    98,0  107,8

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl