Raport Antal: Inflacja znacząco podniosła zarobki prawników biznesowych

3013
(www.vecteezy.com)

Przeciętne wynagrodzenie proponowane w Polsce doświadczonym i wyspecjalizowanym prawnikom z kancelarii i firm wynosi 14 505 zł – wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal ogłoszonego 11 lipca 2023 r. i obejmującego badaniem okres drugiego półrocza 2022 r. i pierwszego półrocza 2023. Było o 1437 zł, czyli o 11 proc., wyższe w porównaniu z tym z poprzedniego badania, które dotyczyło płac z drugiego półrocza 2021 i pierwszego półrocza 2022.

To dwunasta edycja rokrocznego badania. Przyniosła obraz istotnego wzrostu przeciętnej pensji oferowanej prawnikom biznesowym w analizowanym okresie w porównaniu z okresem poprzednio badanym, kiedy wzrost wyniósł zaledwie 3 proc., podczas gdy w pierwszym roku zarazy, czyli 2020, było to aż 15 proc.

Wedle poprzednich raportów firmy Antal, w 2021/2022 r. średnia miesięczna płaca oferowana w procesach rekrutacyjnych dla takich prawników to było 13 068 zł  (wzrost o 126 zł ), w 2020 – 12 742 zł (więcej o 1 640 zł), w  2019 r. – 11 102 zł (więcej o 622 zł), w 2018 r. – 10 480 zł (wzrost o 30 zł), w 2017 r. – 10 450 zł (spadek o 25 proc.), w 2015 r. – 13 906 zł (prawie 12 proc. więcej), w 2014 r. – 12 460 zł (wówczas wzrost o 18 proc.), w 2013 r. – 10 492 zł (wzrost o 9 proc.), natomiast w 2012 r. była to kwota 9670 zł.

Wedle tegorocznego raportu Antal, przeciętna pensja proponowana ogólnie specjalistom i menedżerom w 2022/2023 r. wynosiła 14 038 zł, a zatem o prawie 500 zł mniej niż oferowano w grupie prawników. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. według Głównego Urzędu Statystycznego (6654 zł). W porównaniu  z poprzednim badaniem jest wyższa  o prawie 400 zł i o 3 proc.

Najnowszy raport Antal pokazuje, że w badanym okresie największe stawki pracodawcy proponowali – tak zresztą, jak i wcześniej – wyższej kadrze zarządzającej – średnio było to 26 425 zł. Wysoko wykwalifikowanych prawników wyprzedzają także specjaliści i menedżerowie z sektora informatycznego i branży farmaceutycznej. Ale, inaczej niż w poprzednim badaniu, prawnicy wyprzedzili z kolei przedstawicieli finansów i księgowości oraz profesjonalistów w dziedzinie sprzedaży i marketingu. W żadnej branży nie odnotowano spadku średniej miesięcznej pensji.

Wynagrodzenia oferowane prawnikom na przykładowych stanowiskach   

Stanowisko           2022  2021 i 2020     2019 i 2018           2017
młodszy prawnik w kancelarii 6000 – 9000 4500 – 8000 4000 – 8000        b.d.
prawnik w kancelarii 9000 – 16 000 8000 – 16 000 8000 – 16 000 3000 – 18 000
starszy prawnik w kancelarii 14 000 – 30 000 10 000 – 30 000 10 000 – 30 000 4000 – 30 000
partner w kancelarii 28 000 – 60 000 25 000 – 50 000 25 000 – 50 000 20 000 – 60 000
prawnik firmowy 12 000 – 25 000 10 000 – 22 000 9500 – 22 000 8000 – 20 000
kierownik działu prawnego w firmie 18 000 – 24 000 15 000 – 20 000 15 000 – 20 000 12 000 – 18 000
dyrektor działu prawnego w firmie 22 000 – 40 000 20 000 – 40 000 20 000 – 40 000 20 000 – 45 000
compliance officer w firmie 11 000 – 20 000 10 000 – 18 000 9500 – 18 000 8000 – 18 000
head of compliance w firmie 25 000 – 45 000 25 000 – 45 000 25 000 – 45 000 20 000 – 40 000

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, edycje z grudnia 2017 r., kwietnia 2019 r., kwietnia 2020 r., marca 2021 r. , lipca 2022 r. i lipca 2023 r. Pogrubionym pismem zaznaczono stawki wyższe w stosunku do badania poprzedniego.  

Według cytowanego w raporcie sector managera  Michała Borkowskiego, eksperta Antal Finance & HR, w branży prawniczej płace „w dalszym ciągu rosną. Wzrost wynagrodzeń w zależności od konkretnej specjalizacji najczęściej mieści się w przedziale 10-15 proc. Jest to związane miedzy innymi z duża konkurencją o wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w obszarach sporów, prawa pracy i podatków”. Według tego eksperta „wysokie koszty obsługi prawnej skłoniły część firm do zatrudnienia prawników in-house, co tworzyło dodatkowe miejsca pracy i zwiększony ruch rekrutacyjny”.  „Stosunkowe duże wzrosty” dotyczyły także „aplikantów sprawnie posługujących się językiem angielskim”.

Dane zawarte w tabeli pokazują istotny wzrost wynagrodzeń oferowanych generalnie prawnikom na wszystkich stanowiskach, czy to w kancelariach, czy w firmach. Dolne granice stawek są wyższe o kwoty od tysiąca aż do nawet 3-4 tys. zł.  Na wielu znacząco podniesione są także górne stawki.

*****

Raport Płacowy Antal 2023 został przygotowany na podstawie analizy płac 8691 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Antal w okresie drugiego półrocza 2022 i pierwszego półrocza 2023 roku.

Badania dotyczą wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmują osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem, pracujące w średnich i dużych firmach polskich i międzynarodowych. W raportach są przedstawione miesięczne wynagrodzenia całkowite, średnie, brutto. Podane kwoty należy traktować jako punkty odniesienia dla wynagrodzeń oferowanych w poszczególnych branżach, dyscyplinach i stanowiskach pamiętając, że faktyczne zarobki na konkretnych stanowiskach są uzależnione od wielu czynników – aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę m.in. lata i profil doświadczenia, sukcesy zawodowe, zakres obowiązków, umiejętności interpersonalne, a także region kraju (najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) i wielkość firmy, czy to firma kapitału polskiego czy zagranicznego, a także stosowany w niej system premiowania (uznaniowe czy stałe).

Firma Antal International zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). Działa w 35 krajach, w Polsce od 1996 r.

O poprzednich raportach płacowych Antal czytaj

tu, tutututaj tutaj.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl