CMS pierwszą kancelarią prawną w Polsce z certyfikatem BREEAM

352

Międzynarodowa kancelaria CMS, która w ubiegłym roku przeniosła siedzibę swojego warszawskiego biura do Varso Tower, otrzymała certyfikat BREEAM International Refurbishment and Fitout 2015: Office na poziomie „Excellent”. Jest to pierwszy w Polsce certyfikat BREEAM, który został przyznany kancelarii prawnej, a także trzeci certyfikat przyznany powierzchni biurowej w Polsce na tym poziomie. Proces certyfikacji prowadzony był przez zespół ESG & Sustainability Transformations firmy JLL.

BREEAM to wiodący w Europie system certyfikacji nieruchomości weryfikujący przygotowanie powierzchni biurowej pod kątem zrównoważonych rozwiązań, który od ponad 30 lat wyznacza najlepsze proekologiczne praktyki realizacji inwestycji. Zdecydowana większość wydanych dotychczas certyfikatów dotyczy całych budynków, jednak to certyfikacja wnętrz (tzw. fit-out ), która jest najistotniejsza z perspektywy użytkownika, nabiera coraz większego znaczenia.

Certyfikacja przeprowadzona w biurze CMS w Warszawie obejmowała między innymi weryfikację przyjęcia zrównoważonych praktyk zarządzania podczas projektowania, realizowania, wyposażania i oddania do użytku biura, doboru ekologicznych materiałów, wyposażenia i urządzeń, zapewnienia komfortu, rozwiązań prozdrowotnych i bezpieczeństwa użytkowników biura czy nadzoru nad utylizacją, recyklingiem i redukcją odpadów podczas budowy oraz w funkcjonującym biurze. Sprawdzone zostały także kwestie związane z odpowiednim zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw podczas prac fit-out, zrównoważonym zarządzaniem zużyciem wody, jak również z dostępem do zrównoważonych środków transportu dla użytkowników budynku.

Po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji biuro kancelarii CMS dołączyło do grona czternastu biur w Polsce, które otrzymały certyfikat International Refurbishment and Fitout 2015: Office. Jest ono także jedną z tylko trzech powierzchni biurowych, które posiadają certyfikat na poziomie „Excellent”. Zrealizowany przez HB Reavis budynek Varso Tower, w którym mieści się siedziba CMS, również posiada certyfikat BREEAM Interim.

– Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu BREEAM to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie realizacji celów związanych z nowym biurem. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze zmian klimatycznych i wyzwań z nimi związanych. Na co dzień doradzamy naszym klientom w zakresie wdrażania kwestii ESG w ich organizacjach. Kwestie zrównoważonego rozwoju były też i dla nas fundamentem przy tworzeniu nowej przestrzeni, ponieważ wiemy, jak ważna jest codzienna uważność na decyzje podejmowane na przykład podczas tworzenia i użytkowania naszych biur. Na każdym etapie realizacji projektu nowego biura dokładaliśmy wszelkich starań, aby wdrażać najbardziej zrównoważone rozwiązania, dobierać odpowiednich wykonawców i dostawców, zadbaliśmy też o dobrej jakości materiały. Projekt i realizacja biura to jedno, ale certyfikacja była dla nas wyzwaniem także operacyjnym. Osiągnięcie tego celu nie byłoby możliwe bez wsparcia JLL, Trzop Architekci, HB Reavis, Tetris i wielu innych podwykonawców – mówi Beata Kępowicz, COO w kancelarii CMS.

– Certyfikacje przestrzeni (wnętrz budynków) stają się coraz bardziej popularne, co jest konsekwencją lepszego zrozumienia istotności aspektów środowiskowo-społecznych. Warto pamiętać, że wiele zastosowanych rozwiązań powoduje ograniczenie zużycia mediów, a to w konsekwencji obniża zarówno wpływ na środowisko, jak i koszty eksploatacji. Ale nawet najlepsze rozwiązania mają sens tylko wówczas, jeśli są zrozumiane, a przede wszystkim właściwie używane przez użytkowników. Bardzo się cieszę, że zespół ESG & Sustainability Transformations miał okazję wspierać CMS w tym projekcie. Słowa uznania dla CMS za wybór drogi zgodnej z zasadami ESG, a w tym konkretnym przypadku certyfikacji BREEAM, tym większa satysfakcja z osiągniętego finalnie wyniku. Gratulacje dla wszystkich, zarówno tych, którzy byli zaangażowani w proces certyfikacji, jak i obecnych i przyszłych użytkowników biura. Gorąco wierzę, że ten fantastyczny projekt będzie inspiracją dla kolejnych biur w Polsce – mówi Łukasz Grzywacz, dyrektor Zespołu ESG & Sustainability Transformations firmy JLL.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method ) to system certyfikacji wielokryterialnej budynków, który został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Dziś jest obecny w 77 krajach i jest jednym z najczęściej używanych systemów w Polsce. W procesie certyfikacji jest branych pod uwagę dziewięć kategorii: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje.

Materiał kancelarii CMS