Kancelaria GRK Adwokaci powiększa grono partnerów i tworzy praktykę prawa podatkowego

654

Do kancelarii zarządzanej przez adwokatów: Bogumiłę GórnikowskąMartę RytlewskąBartosza Koska oraz Tomasza Rytlewskiego dołączyła adwokat Małgorzata Kryus-Radłowska, która objęła stanowisko partnera i będzie kierowała pracami nowo utworzonego zespołu prawa podatkowego.

Adwokat Małgorzata Kryus-Radłowska specjalizuje się w prawie podatkowym, planowaniu podatkowym transakcji, optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i reorganizacji podmiotów gospodarczych. Od kilkunastu lat reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, toczących się przed organami podatkowymi w Polsce, jak i w Niemczech, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorką wielu opinii prawnych dotyczących skomplikowanych zagadnień podatkowych i karnoskarbowych, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, związanych w szczególności z nieruchomościami.

Mecenas Kryus-Radłowska zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Kierowała licznymi projektami z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Jej praktyka obejmuje również pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i postępowaniach karnoskarbowych.Przez niemal 10 lat współpracowała z jedną z największych kancelarii w Polsce – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k. w Krakowie (SPCG). Przez kolejne osiem lat była partnerem zarządzającym w kancelarii Kryus-Radłowska, Lemańska, Zieliński w Krakowie (KRLZ).

Wraz z mecenas Małgorzatą Kryus-Radłowską do zespołu kancelarii dołączyli: adwokat Agnieszka Kolbuch-Wągiel – specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, postępowania cywilnego oraz prawa pracy, doradca podatkowy Mieczysław Mysik oraz aplikant adwokacki Michał Różyczka.

W związku z rozwojem zespołu GRK Adwokaci | Górnikowska Rytlewscy Kosek Kryus-Radłowska uzupełnia swoją ofertę o nowe specjalizacje. Kancelaria zajmująca się dotychczas głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa karnego, sporów sądowych, prawa farmaceutycznego, prawa działalności reglamentowanej i regulowanej oraz prawa własności intelektualnej i  ochrony danych osobowych, rozszerza swoje specjalizacje o prawo podatkowe, prawo nieruchomości i inwestycje budowlane oraz bankowość i finanse.

Materiał kancelarii GRK Adwokaci