Wardyński i Wspólnicy w 2022 roku przekroczyła „setkę” obrotów

720

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Wardyński i Wspólnicy osiągnęła w 2022 r. przychód z działalności w zachwycającej kwocie 103,5 mln zł. To o 8 mln zł i 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest kolejną na polskim rynku firmą prawniczą, która przekroczyła granicę 100 mln zł rocznych przychodów.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego, złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, taki właśnie przychód osiągnęła kancelaria ze sprzedaży usług prawnych w ubiegłym roku, który był czwartym z rzędu rokiem wzrostu jej obrotów.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 34,8 mln zł i był o 1,2 mln zł i 3,5 proc. wyższy od tego z roku 2021. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 27,4 mln zł i spadł o 2,4 mln zł i o 7,5 proc. Kancelaria jako spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 7 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 33,6 proc.

Wardyński i Wspólnicy: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł):

  2022   2021   2020   2019   2018  2017   2016   2015   2014
 103,5   95,5    79,5    76,0   71,2   72,1    80,5    75,7    73,4

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl