Lewcio & Marciniak broni zarządu – uniewinnienie w sprawie faworyzowania wierzycieli!

419

Kancelaria Lewcio & Marciniak wywalczyła wyrok uniewinniający dla zarządu spółki oskarżonego o faworyzowanie wierzycieli w ramach konsorcjum spółek.

To miał być kolejny intratny projekt realizowany przez spółkę. Dla jego obsłużenia konieczne było powołanie konsorcjum spółek, które tylko łącząc siły, mogły sprostać wymaganiom gminy stawianym w wielomilionowym kontrakcie. To założenia. Natomiast życie pisze często swój scenariusz, który w tym przypadku oznaczał odmowę wypłaty przez zamawiającego wynagrodzenia w kwocie10 milionów złotych za wykonane częściowo prace, i problemy płynnościowe, zakończone ostatecznie wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko menagerom lidera konsorcjum. Tak w bardzo dużym skrócie przedstawiał się stan faktyczny sprawy, w której prezesa zarządu spółki lidera konsorcjum reprezentował adw. Marcin Lewcio, a członka zarządu – adw. Jakub Marciniak. Oczywiste jest bowiem, że za opisane w kodeksie karnym przestępstwa związane z obrotem gospodarczym odpowiada jak dłużnik, ten kto na podstawie przepisu prawnego, decyzji organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi osoby prawnej. Budowa normy prawnej z art. 308 k.k. przenosi wprost odpowiedzialność zarządu za czyn opisany w art. 302 k.k., którego zarzucalność jest sprawą bardzo delikatną, ponieważ w określonych realiach gospodarczych, związanych z zachwianą płynnością bardzo łatwo postawić tezę, która prowadzi dalej do wnioskowania o ryzyku płynności czy niewypłacalności firmy i konsekwencjach związanych z niepłaceniem wszystkim kontrahentom. Pamiętajmy jednak, że działalność gospodarcza to nie sielanka i ryzyko niepowodzeń gospodarczych, nawet przy rzetelnym prowadzeniu spraw spółki jest również możliwe.

Nie zawsze bowiem równanie brak płynności + niewypłacalność + nierozliczenie kontrahenta = przestępstwo zarządu, co adwokaci Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak wykazali w wieloletnim procesie zakończonym uniewinniającym wyrokiem.

Materiał kancelarii Lewcio & Marciniak