Dwaj nowi partnerzy w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

510
Tomasz Kwaśniewski, Robert Wodzyński

Tomasz Kwaśniewski i Robert Wodzyński są od stycznia 2023 r. partnerami w kancelarii SSW Pragmatic Solutions.

O tych partnerskich awansach kancelaria poinformowała na swojej witrynie internetowej.

Tomasz Kwaśniewski specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach finansowania dłużnego, w tym akwizycyjnego i project finance, przy restrukturyzacji zadłużenia, a także w kwestiach regulacyjnych, m.in. dotyczących uzyskania licencji bankowej, krajowej instytucji płatniczej, tworzenia funduszy inwestycyjnych. Obsługiwał oferty publiczne akcji, wprowadzanie i wyprowadzanie akcji spółek na giełdzie, transakcje fuzji i przejęć obejmujące instytucje finansowe i spółki publiczne.

W SSW Pragmatic Solutions pracuje od siedmiu lat, zaczynał jako stażysta.

Jest radcą prawnym od 2019 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2015) oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej (2014).

Robert Wodzyński specjalizuje się w prawie nieruchomości i budowlanym, w obsłudze transakcji nabycia, najmu, finansowania nieruchomości magazynowych, przemysłowych, handlowych i biurowych. Prowadzi badania due diligence, współtworzy i negocjuje dokumentację transakcyjną. Przygotowuje i negocjuje umowy najmu komercyjnego Doradza w negocjacjach dokumentacji projektów budowlanych, w tym umów o prace projektowe, o roboty budowlane.

W SSW Pragmatic Solutions pracuje od czterech lat. Wcześniej przez prawie trzy lata był prawnikiem kancelarii NWS-MCB Adwokaci w Warszawie. Przedtem, przez ponad cztery lata – prawnikiem w firmie Home Broker, zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Jest adwokatem od 2018 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl