Raport: Wzrost inwestycji PRS w Europie Środkowo-Wschodniej

232
(www.pixabay.com)
  • Według raportu dotyczącego inwestycji w sektorze najmu instytucjonalnego (Private Rented Sector – PRS ) ich liczba wzrosła rok do roku.
  • W pierwszej połowie 2022 r. wartość inwestycji w tym obszarze w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 130 mln euro.
  • W niektórych krajach regionu przystępność cenowa zakupu mieszkań pogorszyła się, co przekłada się na wzrosty w sektorze PRS.
  • Uwarunkowania prawne sprzyjają tego typu inwestycjom w regionie.

Z raportu „Private Rented Sector 2022” przygotowanego przez międzynarodową kancelarię CMS oraz firmę doradczą i inwestycyjną CBRE, działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych, wynika, że pomimo spadku zainteresowania inwestycjami biurowymi sytuacja w innych sektorach rynku nieruchomości przedstawia się optymistycznie.

Wzrost gospodarczy i polityka ekonomiczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej spowodowały wzrost cen zakupu mieszkań, co wpływa na zwiększenie zainteresowania nieruchomościami na wynajem. Eksperci przewidują, że ta sytuacja się utrzyma.

Pandemia wpłynęła na zmianę dotychczasowego stylu życia i przekłada się również na sposób inwestowania w nieruchomości. Tak jak każda branża, także nieruchomości próbują sprostać nowym oczekiwaniom konsumentów. Coraz wyższe ceny mieszkań oraz wzrost liczby ludności zmuszają rynek Europy Środkowo-Wschodniej, by przystosował się do modelu popularnego w Europie Zachodniej mówi Lukas Hejduk, Head of CEE Real Estate and Hotels w CMS. 

Prawo sprzyja PRS

Istotnym czynnikiem decydującym o wzroście inwestycji PRS w Europie Środkowo-Wschodniej jest również aktualna sytuacja prawna. Pomimo że przepisy dotyczące projektów PRS są nadal w fazie opracowań, to na ogół odpowiadają dynamicznie zmieniającym się wymogom tej klasy aktywów. W ostatnich latach wdrożono także przyjazne dla inwestorów regulacje, które zapewniły sprzyjające warunki do rozwoju w tym sektorze.

Według CBRE, obrót na rynku inwestycyjnym nieruchomości mieszkaniowych (w regionie EMEA, w 2021 r.) osiągnął rekordowy poziom 109 mld euro. Chociaż rynek C-5 nie może pochwalić się podobnymi danymi to zwiększenie wolumenu o 36 proc. rok do roku odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. wyraźnie świadczy o trendzie wzrostowym w sektorze PRS.

– W świetle rosnących stóp procentowych, wysokich kosztów budowy, energii elektrycznej i inflacji, aktywa w sektorze budownictwa mieszkaniowego przeznaczonego na wynajem pozostają nadal bezpieczną alternatywą dla inwestorów. Przede wszystkim ze względu na znaczny deficyt podaży oraz wysoki popyt indywidualny i instytucjonalny na wszystkich rynkach, napędzany dodatkowo migracją ludności. W Europie Środkowej obserwujemy także zmiany nawyków konsumenckich w zakresie mobilności oraz podejścia do posiadania i wynajmu nieruchomości. Nasz region idzie w ślady regionu zachodniego, ale ma do pokonania jeszcze długą drogę. Z tego względu, nawet mimo trudności związanych z planowaniem kosztów, finalizuje się wiele transakcji obejmujących sprawdzone metody zabezpieczenia projektów i zapewnia aktywa wysokiej jakości. Ponadto strategia zrównoważonego rozwoju (ESG ) odgrywa w sektorze PRS równie ważną rolę, jak w innych sektorach rynku nieruchomości. ESG przyjęte przez deweloperów mieszkaniowych obejmują konkretne cele dotyczące ograniczenia śladu węglowego w związku z budową nowych obiektów, pomiar wskaźników zgodnie ze standardami międzynarodowymi, przyjęcie zasad gospodarki obiegu zamkniętego czy analizę możliwości optymalizacji inwestycji pod względem emisji i zużycia zasobów – wyjaśnia Joanna Mroczek, Head of Strategic Consultancy & CEE Research w CBRE Poland.

Raport „Private Rented Sector 2022” przygotowany przez CMS i CBRE jest dostępny na stronie internetowej kancelarii CMS.

Materiał kancelarii CMS