Kancelarie i prawnicy dla najbogatszych w Polsce według Chambers HNW 2022

1408

Sześć kancelarii i dziesięcioro prawników z Polski wyróżniono w szóstej edycji rankingu Chambers High Net Worth prezentującego firmy prawnicze i doradców specjalizujących się w obsłudze tzw. private client. 

Spektrum polskiego zestawienia nieznacznie zmieniło się od 2021 r. – w najnowszym rankingu są te same kancelarie, a w klasyfikacji indywidualnej przybył jeden prawnik.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich katalogów firm prawniczych i prawników publikowanych w formie rankingów, po raz szósty zbadało krajowe rynki doradztwa dla tzw. zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals ). Według znawców tematu do HNWI zalicza się osoby z co najmniej milionem dolarów w płynnych środkach finansowych. Wedle opublikowanego przez instytucję finansową Credit Suisse raportu „Global Wealth Report 2021”, ok. 149 tys. Polek i Polaków miało w 2020 r. takie zasoby (o 33 tys. więcej niż dwa lata wcześniej).  Z kolei Piotr Augustyniak z kancelarii PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy w rankingowym komentarzu oszacował liczbę polskich HNWI na 130 tys. Pisząc o sytuacji na rynku prawnej obsługi takich osób zauważa, iż „ponieważ minęło ponad 30 lat od przejścia z socjalizmu do kapitalizmu, pierwsze pokolenie przedsiębiorców koncentruje się obecnie na planach sukcesji i emeryturach”, dlatego „wzrosło zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w zakresie prywatnego prawa majątkowego”, które „obejmuje planowanie sukcesji, ochronę majątku i restrukturyzację przedsiębiorstw, a także zgodność z przepisami podatkowymi”. Jak wyjaśnia Piotr Augustyniak, z powodu wojny w Ukrainie „wielu zamożnych Polaków szuka bezpiecznych schronień dla swoich pieniędzy i dla siebie”. Pytają o możliwości otwierania rachunków bankowych w Szwajcarii. Wzrósł też popyt na zakup nieruchomości (przynajmniej drugich domów) za granicą, zwłaszcza w Hiszpanii i Portugalii. Niektórzy zamożni rezydenci decydują się wyprowadzić się z Polski, co zwiększa „zapotrzebowanie na doradztwo wielojurysdykcyjne” w takich kwestiach jak podatki dochodowe (w tym podatek od wyjścia), podatki majątkowe, podatki od darowizn i spadków, sprawy imigracyjne, dziedziczenie (testamenty) oraz fuzje i przejęcia w przypadku sprzedaży przedsiębiorstw.

Szósta edycja zestawienia Chambers HNW ukazała się w lipcu 2022 r. Wymienia i opisuje czołowych specjalistów w różnych dziedzinach doradztwa dla private clients (kancelarie, prawnicy, ale również firmy doradztwa podatkowego, banki, księgowi, doradcy inwestycyjni i tzw. family offices) w ponad 55 krajach, w tym także w Polsce.

Tegoroczne zestawienie dla Polski obejmuje pod ogólną kategorią Private Wealth Law kancelarie prawnicze i prawników.

Analitycy Chambers & Partners ustalają kolejność najlepszych firm w swoich rankingach na podstawie wywiadów z tysiącami prawników i ich klientów – klasyfikują i przydzielają je kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

W Chambers High Net Worth 2022 wyróżniono w kategorii Private Wealth Law:

Kancelarie (alfabetycznie w poszczególnych grupach)

Grupa (band) 1

 • GWW
 • PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy

Grupa (band) 2

 • Domański Zakrzewski Palinka
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • SSW Pragmatic Solutions
 • Wardyński i Wspólnicy

Bez zmian w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.

Prawnicy (alfabetycznie w poszczególnych grupach)

Grupa (band) 1

 • Piotr Augustyniak (PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy)
 • Tomasz Hatylak (PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy)
 • Aldona Leszczyńska-Mikulska (GWW Tax)
 • Sławomir Łuczak (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Dariusz Wasylkowski (Wardyński i Wspólnicy)

Grupa (band) 2

 • Patrycja Goździowska(SSW Pragmatic Solutions)
 • Adam Mariański (Kancelaria Prawno-Podatkowa Mariański Group)
 • Joanna Wierzejska (Domański Zakrzewski Palinka)

W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem w grupie 2 rankingu zadebiutował Adam Mariański.

W rankingu po raz czwarty pojawiła się indywidualna kategoria Associates to Watch, w której po raz trzeci znalazła się Kinga Romanowska, of counsel w kancelarii PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy; uznano ją za „prawnika, któremu wciąż warto się przyglądać”.

Po  raz pierwszy natomiast ogłoszono indywidualną kategorię Up and Coming, do której zaliczono Tomasza Krzywańskiego (GWW Tax), uznając go za  „prawnika, który pnie się do góry”; tenże w dwóch poprzednich edycjach rankingu był uznawany za Star Associate, co tłumaczyliśmy jako „gwiazda wśród asocjatów”. Trzy lata wcześniej był z kolei wyróżniony jako associate to watch.

Jak z wynika z przedstawionych klasyfikacji, według Chambers HNW najmocniejszą pozycję w obsłudze bogatych klientów prywatnych w sprawach ich majątków, rodzin, podatków czy spadków, utrzymała kancelaria PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy (firma i dwóch prawników ulokowanych w grupie 1). Wyróżnia się także kancelaria GWW – podwójną obecnością, firmy i prawniczki, w grupie 1.

Także międzynarodowy przewodnik prawniczy The Legal 500 od pewnego czasu uwzględnia w swoich zestawieniach dla Polski kategorię Private Client. 

W rankingu z 2022 r. znalazły się w niej następujące kancelarie – podzielone hierarchicznie na dwa tzw. tiers (poziomy; alfabetycznie w poszczególnych poziomach):

Poziom (tier) 1

 • Crido Legal
 • Domański Zakrzewski Palinka
 • PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy
 • SSW Pragmatic Solutions
 • Wardyński i Wspólnicy

Poziom (tier) 2

 • Clifford Chance
 • DLA Piper
 • GWW
 • KG Legal Kiełtyka Gładkowski
 • RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • Woźniak Legal

W porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym, kancelaria Woźniak Legal spadła, po roku na poziomie 1, do poziomu 2. Do zestawienia na poziomie 2, po roku przerwy, wróciła kancelaria GWW.

Wyróżniono w tej kategorii także ośmioro prawników. Piotr Augustyniak dostał się do najwyższej w hierarchii tego rankingu grupy, zwanej Hall of Fame (Galeria Sławy). Rok wcześniej był w gronie leading individuals, w którym po raz piąty znalazł się Tomasz Hatylak, a po raz czwarty Dominika Mizielińska, także z kancelarii PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy, oraz Krzysztof Wiktor z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Po raz pierwszy do tej rangi zakwalifikowano Aldonę Leszczyńską (GWW Tax), dotychczas niedostrzeganą przez ten ranking. Natomiast Mateusz Baran z kancelarii Crido Legal po raz piąty z rzędu został doceniony jako „prawnik młodego pokolenia” (next generation lawyer). Z kolei Kingę Romanowską uznano za „wschodzącą gwiazdę” (rising star). Drugą obwołano w tym roku – po raz pierwszy – Michała Klimowicza z  Crido Legal.

Tu omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2021

Tutaj omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2020

Tutaj omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2019.

Tutaj omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2018.

Tutaj omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2017.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl