CMS i państwowa kancelaria po stronie Polski w miedziowym arbitrażu inwestycyjnym

604
Ruda miedzi

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS i Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowały Polskę w arbitrażu inwestycyjnym z kanadyjską firmą Lumina Copper.

Jak poinformowała PG RP na swojej witrynie internetowej, trybunał powołany w ramach Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze wydał 27 grudnia 2021 r. wyrok w sporze inwestycyjnym z powództwa kanadyjskiego inwestora Lumina Copper przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dotyczącej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi i srebra na Dolnym Śląsku. Trybunał, podała PG RP, oddalił roszczenia powoda w zakresie ok. 99,83 proc. żądanego odszkodowania, nie stwierdzając naruszenia klauzuli o wywłaszczeniu inwestora.

Postępowanie zostało wszczęte w maju 2015 r. przez inwestora. Podstawą roszczenia były przepisy polsko-kanadyjskiej umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z 1990 r. Przedmiotem sporu były koncesje na poszukiwanie rud miedzi i srebra w głęboko położonych złożach „Bytom Odrzański”, „Kotla” i „Niechlów”. Na dwa pierwsze Ministerstwo Środowiska przyznało je firmie Miedzi Copper Corp. należącej do kanadyjskiej firmy Lumina Copper, a na trzecie – KGHM Polska Miedź. Obie firmy zaskarżyły decyzje koncesyjne. Minister środowiska uchylił je, co oznaczało konieczność przeprowadzenia postępowań koncesyjnych od nowa. Następnie spór z procedur administracyjnych przeniósł się do sądów administracyjnych, które uchyliły decyzje ministra na korzyść KGHM. Minister miał sprawę koncesji rozpatrzyć jeszcze raz. Wtedy już jednak Lumina Copper wystąpiła o wszczęcie arbitrażu inwestycyjnego z roszczeniem o 100 mln dolarów odszkodowania z tytułu cofnięcia jej spółce w Polsce dwóch koncesji przyznanych wcześniej Miedzi Copper, a następnie KGHM.

Firma Miedzi Copper Corporation należy do kanadyjskiej firmy geologicznogórniczej Lumina Group, założonej na początku drugiego tysiąclecia przez kanadyjskiego geologa i biznesmena Rossa Beaty’ego. Specjalizuje się w poszukiwaniach na całym świecie złota, srebra, miedzi, wanadu i innych cennych metali, a po ich odkryciu odsprzedaje złoża spółkom eksploatacyjnym.

PG RP na swojej witrynie internetowej poinformowała, że „od maja 2015 r. Rzeczpospolita Polska była reprezentowana w postępowaniu przez kancelarię CMS oraz Departament Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Prokuratorii Generalnej RP”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl