Deloitte Legal i BCGL w gwarantowanym przez państwo finansowaniu stalowego eksportu

302

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Deloitte Legal doradzała bankom z grupy Santander przy udzieleniu kredytu gwarantowanego przez państwowego ubezpieczyciela hutniczej firmie Cognor, której doradzała kancelaria BCGL Balicki Czekański Gryglewski Lewczuk.

W grudniu 2021 r. hutniczo-złomiarska firma Cognor otrzymała ze strony banków Santander Bank Polska i Banco Santander prawie 400 mln zł finansowania. Ma ono zostać przeznaczone na modernizację dwóch krajowych zakładów i zakup nowej linii produkcyjnej do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić linię walcowniczą w fabryce w Zawierciu. Cognor, korzystając z koniunktury na rynku stali, dąży do obniżenia kosztów produkcji, poszerzenia asortymentu i podnoszenia jakości swoich wyrobów. Zwiększa zatem nakłady inwestycyjne w ramach średnioterminowego projektu modernizacji parku maszynowego.

Strony poinformowały, że przy finansowaniu Cognora przez Santander zastosowano po raz pierwszy rozwiązanie, w którym państwowa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych udzieliła firmie gwarancji spłaty bankowego kredytu inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. Ta nowa formuła finansowania wprowadzona w 2021 r.  przez ubezpieczyciela polega na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKE za pośrednictwem udzielonej gwarancji. Instrument ten ma na celu zwiększenie eksporterom możliwości ich ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa Santander ustrukturyzowała to finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 mln euro i 240 mln zł, udzielonego na 10 lat. Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa 80 proc. ryzyka kredytowego z obu transz finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami.

Jak wyjaśnił Maciej Spychała z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE, nowy mechanizm polega na tym, że ubezpieczyciel daje bankowi gwarancję spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji krajowej generującej eksport. Podstawą wsparcia z KUKE jest warunek, by przynajmniej 20 proc. dotychczasowych przychodów przedsiębiorcy – mierzonych w okresie trzyletnim – pochodziło z eksportu lub by inwestycja generowała w okresie trzech lat po jej zakończeniu przychody eksportowe na takim samym poziomie.

– Dzięki temu eksporter ma możliwość uzyskania pięciokrotnie większego kredytu niż bez gwarancji i dłuższego terminu jego spłaty. Gwarancja ze strony KUKE jest wsparta gwarancją Skarbu Państwa, dzięki temu bank może przypisać zerową wagę ryzyka do tej ekspozycji – wytłumaczył Maciej Spychała.

Firma Cognor (dawniej Centrostal) powstała w 1991 r. po sprywatyzowaniu działającego od 1946 r. Państwowego Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku i przejęciu jego działalności przez spółkę Centrostal. Od 2006 r. Cognor stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomem. Grupa Cognor produkuje wyroby stalowe w hutach w Stalowej Wol oraz Łabędy w Gliwicach, Zawierciu i Krakowie. Prowadzi też skup złomu przez firmę Złomrex Metal.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych to, według Wikipedii,  polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe utworzone przez Skarb Państwa w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1991 r. i ubezpiecza transakcje polskich przedsiębiorców w formie takich instrumentów jak m.in. ubezpieczenia należności, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie inwestycji, faktoring. To spółka akcyjna, której udziałowcami są: Skarb Państwa (51,55 proc.) oraz państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (48,45 proc.). Należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Finansowanie eksportu czy inwestycji, które będą miały pozytywny wpływ na zagraniczny rozwój działalności polskich firm, jest jednym z głównych celów Santander Banku Polska. Cieszymy się, że jako pierwsi wprowadziliśmy wraz z KUKE nowe rozwiązanie na polski rynek. Tego typu finansowanie z powodzeniem może być wykorzystywane przez licznych przedsiębiorców, co pozwoli im na bardziej dynamiczny wzrost – stwierdził Juan de Porras, wiceprezes zarządu w Santander Banku Polska.

– Przyszedł czas, żeby zmodernizować, a w zasadzie wymienić naszą walcownię w Zawierciu. To jest nasze najstarsze aktywo produkcyjne. Ono może zdecydowanie więcej produkować. Nowe rozwiązanie KUKE jest innowacyjne i zupełnie przełomowe, dlatego, że dotychczas na rynku finansowym można było próbować aplikować o finansowanie na maksimum pięć lat, tymczasem udzielenie bankowi gwarancji przez KUKE pozwala mu na wydłużenie tego okresu do 10 lat – skomentował Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy w firmie Cognor.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że instytucjom finansowym, w tym Banco Santander i Santander Bankowi Polska, doradzała kancelaria Deloitte Legal, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługę wykonywali partner zarządzający Tomasz Ostrowski, partner Michał Oleśassociate Mariusz Bujacz.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Cognor doradzała kancelaria BCGL.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl