Domański Zakrzewski Palinka ze znaczącym pandemicznym wzrostem przychodów w 2020 roku

1196

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka osiągnęła w 2020 r. imponujący przychód z działalności w kwocie 115,7 mln zł, o 9 mln więcej niż rok wcześniej. To kolejny, ustanowiony trzeci raz z rzędu, rekord obrotów w historii tej firmy. Po raz drugi przebiła granicę 100 mln zł.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 8,7 mln zł i o 8,1 proc. od wyniku z roku 2019.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 47,5 mln zł i był o 3,3 mln zł i o 7,4 proc. wyższy niż ten z roku 2019. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 49,1 mln zł i wzrósł o 6,7 mln zł i o 15,8 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 44,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2020    2019    2018  2017    2016   2015   2014
Domański Zakrzewski Palinka    115,7          106,7     97,7   89,9     89,0    90,4    80,8

W sprawozdaniu finansowym kancelaria podkreśliła, iż „trwająca pandemia koronowirusa SARS-Cov-2 wymusiła zmianę organizacji i funkcjonowania firmy. Jak widać z przedstawionych wyników finansowych pandemia nie miała znaczącego wpływu na wyniki firmy w roku obrotowym 2020. Jednak cały czas kierownictwo firmy kontroluje bieżącą sytuację w celu złagodzenia skutków pandemii”.

Kancelaria poinformowała też, że w 2021 r. planuje przekształcenie w spółkę jawną. Na razie działa jako spółka komandytowa.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl