Cztery firmy z Polski szansami na tytuł kancelarii roku od IFLR

734

Allen & OveryClifford ChanceGreenberg Traurig, White & Case – „Rynek Prawniczy” ustalił, że te kancelarie z Polski znalazły się w 2021 r. na krótkiej liście kandydatów do nagrody IFLR Europe Award za działalność w roku 2020. W porównaniu z nominacjami ubiegłorocznymi nowa w tym gronie jest ta ostatnia, która zastąpiła Dentons.

Shortlist ogłoszono 19 marca 2021 r.

Magazyn „International Financial Law Review”, poświęcony tematyce prawa finansowego, od 22 lat przyznaje te nagrody firmom prawniczym i zespołom prawnym w przedsiębiorstwach wyróżniającym się największą innowacyjnością w obsłudze transakcji finansowych i korporacyjnych. Wydawcą „IFLR” jest grupa Legal Media należącą do Euromoney, jednej z największych firm w branży informacji biznesowych na świecie.

Rok temu nagrodę IFLR Europe Award w Polsce otrzymała kancelaria Clifford Chance, w latach 2019 i 2018 jej laureatką była Greenberg Traurig. Natomiast w latach 2017 i 2016 także wygrywała ją Clifford Chance.

„IFLR”, oprócz firm i zespołów prawniczych w poszczególnych dziedzinach obsługi oraz z poszczególnych krajów (National Firms of the Year), nagradza również innowacyjne transakcje (Deals of the Year), w takich m.in. kategoriach, jak papiery wartościowe, kredyty, fuzje i przejęcia, private equity, restrukturyzacje. W tegorocznej edycji nagród na krótkiej liście w kategorii Equity wraz siedmioma innymi znalazła sie jedna „polska” z 2020 r. To przeprowadzona przez firmę handlu internetowego Allegro oraz jej akcjonariuszy, w tym międzynarodowe fundusze inwestycyjne Cinven, Permira, Mid Europa Partners, pierwotna oferta publiczna jej akcji (Initial Public Offering – IPO ). Doradcami Allegro i jej właścicieli była Clifford Chance, natomiast bankom i domom maklerskim, które organizowały tę ofertę i sprzedaż doradzały Allen & Overy i Greenberg Traurig.

Kandydatów do nagród wyłonił, po przeprowadzeniu badań, wywiadów, analiz i dyskusji, wewnętrzny zespół, oceniający nadesłane zgłoszenia, złożony z wydawców, redaktorów i dziennikarzy „IFLR”. Brał pod uwagę przede wszystkim nowatorskie aspekty rekomendowanych do nagród transgranicznych, wielojurysdykcyjnych   transakcji i obsługujących je kancelarii; docenił także ich „pomysłowość i ciężką pracę”.

Ogłoszenie laureatów nagród odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. w Internecie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl