Nowe twarze w kancelarii KKLW Legal

2194

W ciągu ostatnich miesięcy do kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k. dołączyło ośmiu prawników, którzy zasilili najbardziej aktywne praktyki kancelarii.

Miło nam poinformować, że naszą praktykę prawa nieruchomości wzmocniło dwóch prawników: Wojciech Adamowicz oraz Wojciech Kowalczuk.

Wojciech Adamowicz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów działających na rynku nieruchomości w różnych aspektach związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym. Jego głównym obszarem specjalizacji jest doradztwo w zakresie transakcji na rynku nieruchomości oraz asset management. Doradzał przy licznych transakcjach dotyczących każdej klasy nieruchomości, w tym biur, centrów handlowych czy inwestycji mieszkaniowych. Przez niemal 10 lat piastował funkcję dyrektora działu prawnego oraz członka ścisłego kierownictwa w dużych grupach budowlano-deweloperskich. Wojciech posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, biznesowego, planowania i zarządzania ryzykiem, corporate governance czy spraw z zakresu ethics and compliance.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej. W kancelarii KKLW Legal objął stanowisko Of Counsel.

Wojciech Kowalczuk specjalizuje się w prawie nieruchomości, doradztwie korporacyjnym, asset management, postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi właścicieli i zarządców centrów handlowych, biurowców oraz centrów logistycznych. Wspierał wykonawców projektów budowlanych, w tym wykonawców robót drogowych, oraz przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej w procesie inwestycyjno-budowlanym. Wojciech doradzał również przy opracowywaniu kompleksowej dokumentacji najmu, dedykowanej komercjalizacji powstających budynków biurowych i centrów handlowych.

Jest radcą prawnym i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. W kancelarii KKLW Legal objął stanowisko senior associate.

Do praktyki prawa korporacyjnego, na stanowisko associate dołączył aplikant czwartego roku Bartłomiej Wietrzychowski. Bartłomiej specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, w szczególności w zakresie zakładania, nabywania, sprzedawania i likwidacji spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Bartłomiej specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym na rzecz klientów polskich i zagranicznych, dokonujących prywatnych akwizycji kapitałowych podmiotów działających w Polsce. Bierze również udział w prowadzeniu badań typu due diligence.

Jest aplikantem adwokackim oraz absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Do praktyki restrukturyzacji i upadłości dołączyli adwokat Paweł Chmieliński oraz aplikantka radcowska Marcelina Serocka.

Paweł Chmieliński posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców. Uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz transakcjach przejęcia trudnych aktywów. Paweł jest doradcą restrukturyzacyjnym i doradza dłużnikom, instytucjom finansowym, w tym wierzycielom, oraz inwestorom w postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) i postępowaniach upadłościowych.

Paweł jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, doradcą restrukturyzacyjnym oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii KKLW Legal objął stanowisko senior associate.

Marcelina Serocka w ramach swojej praktyki zajmuje się przede wszystkim doradztwem w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie wspierania działalności syndyka. Doradza klientom w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Bierze udział również w prowadzeniu badań typu due diligence.

W kancelarii KKLW Legal objęła stanowisko associate. Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praktykę prawa postępowań sądowych i arbitrażowych wzmocniło trzech prawników.

Adwokat Stanisław Wiśniewski posiada ponad 15-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadził precedensowe sprawy o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków lub zmianą stosunków, której nie można było przewidzieć (rebus sic stantibus ). Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie bieżącej i transakcyjnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Udziela wsparcia prawnego startupom ukierunkowanym na działalność dotyczącą nowych technologii, w szczególności wdrażającym, utrzymującym i rozwijającym rozwiązania o charakterze informatycznym.

Stanisław jest adwokatem i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii KKLW Legal objął stanowisko senior associate.

Joanna Uścińska uczestniczy w sporach cywilnych, gospodarczych i karnych. Reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych. Posiada ugruntowane doświadczenie w doradztwie i reprezentacji wiodących banków w zakresie sporów dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych / denominowanych do waluty obcej.

Joanna jest radcą prawnym i absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii KKLW Legal objęła stanowisko senior associate.

Laura Rudnicka jest aplikantką radcowską. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie pracy. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Wspiera kancelarię w bieżącym doradztwie świadczonym na rzecz przedsiębiorców. Laura udziela wsparcia prawnego w zakresie sporządzania umów i pism procesowych dotyczących prawa cywilnego i gospodarczego, przygotowywania dokumentacji transakcyjnej, oraz bierze udział w badaniach due diligence  przedsiębiorstw i nieruchomości.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W kancelarii KKLW Legal objęła stanowisko associate.

Kancelaria KKLW Legal jest rekomendowana w The Legal 500 EMEA w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Kancelaria KKLW Legal jest częścią grupy KKLW. Grupa KKLW zapewnia multidyscyplinarne i kompleksowe doradztwo, poprzez świadczenie usług prawnych, doradztwa finansowego, podatkowego i księgowego. W skład grupy KKLW wchodzą: KKLW Legal, KKLW Advisory oraz KKLW Tax & Accounting.

Materiał kancelarii KKLW Legal