Kondrat i Partnerzy oraz jej szef nagrodzeni za obsługę life sciences

647

Kancelaria Kondrat i Partnerzy oraz Mariusz Kondrat, jej zarządca, są pierwszymi polskimi laureatami nagrody LMG Life Sciences Awards dla najlepszych firm prawniczych i prawników zajmujących się obsługą sektora tzw. life sciences.

Wyniki konkursu LMG Life Sciences Awards Europe 2020 ogłoszono w czerwcu 2020 r. on line, po odwołaniu uroczystości ze względu na epidemię. Była to jego pierwsza edycja europejska, choć ósma doroczna – poprzednie obejmowały wyłącznie Amerykę Północną. Nagrody przyznawane są kancelariom prawniczym, zespołom prawnym w firmach i prawnikom wyróżniającym się w obsłudze life sciences industry.

Life sciences – to angielski termin przeniesiony i używany od niedawna bezpośrednio w polszczyźnie (tłumaczony też jako nauki o życiu, nauki przyrodnicze) obejmujący badania nad organizmami żywymi (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta i ludzie). Tę dziedzinę dzieli się na trzy główne działy: biologię, medycynę oraz tzw. „nowe i inne” zagadnienia, koncentrujące się zwłaszcza na zastosowaniach nowych technologii (np. biotechnologia, biomedycyna, bioinformatyka, bioetyka). Pojęcie to obejmuje także sektor biznesu zarabiający na zastosowaniach odkryć naukowych, zwłaszcza w ochronie zdrowia. Life sciences law, czyli prawo nauk przyrodniczych, oznacza zatem regulacje dotyczące tej szerokiej dziedziny naukowej i biznesowej. Specjalizacja prawników w tym zakresie coraz bardziej się wyodrębnia, co znajduje wyraz w oddzielnych praktykach w kancelariach obsługujących organizacje naukowe prowadzące badania i biznesowe komercjalizujące ich wyniki.

Uczestnicy konkursu-rankingu wypełniali specjalny formularz prezentacji osiągnięć z 2019 r. (opisując i objaśniając transakcje i sprawy, które najlepiej ukazują ich pozycję na rynku). Zespół badawczy organizatora przeprowadzał następnie wywiady z klientami (prawnikami in-house ) na temat firm i prawników, z których usług korzystali oraz weryfikował otrzymane z kancelarii dane. Kontaktował się także z innymi prawnikami z branży life sciences, aby uzyskać ich opinie na temat przedstawicieli konkurencji. Najpierw powstała krótka lista (shortlist ) w każdej kategorii, z niej wyłoniono zwycięzców. Nagrody przyznano oddzielnie dla Kancelarii Roku i Prawnika Roku w czterech głównych kategoriach, z których każda dzieliła się jeszcze na węższe specjalizacje (kwestie regulacyjne; własność intelektualna; sprawy finansowe i korporacyjne; spory sądowe niezwiązane z własnością intelektualną, np. w sprawach odpowiedzialności za produkt, przestępstw menedżerskich, importu równoległego leków) oraz w 31 krajowych (national awards ).

Mariusz Kondrat z kancelarii Kondrat i Partnerzy jest laureatem nagrody w europejskiej kategorii „Prawnik Roku: spory sądowe i postępowania egzekucyjne w sprawach znaków towarowych” (Litigation & Enforcement Lawyer of the Year: Trademark ).

Kancelaria Kondrat i Partnerzy zdobyła natomiast nagrodę w kategorii „Firma Prawnicza Roku w branży life sciences w Polsce” (Life Sciences Firm of the Year – Poland ).

Zarówno kancelaria, jak i jej szef, otrzymali także nominacje do nagrody w kilku innych kategoriach, w których ostatecznie zwyciężył kto inny.

I tak Kondrat i Partnerzy znalazła się ponadto na krótkiej liście w czterech kategoriach: „Firma Prawnicza Roku w dziedzinie sporów sądowych i postępowania egzekucyjnego w sprawach znaków towarowych” (Litigation & Enforcement Firm of the Year: Trademark ); „Firma Prawnicza Roku w dziedzinie własności intelektualnej” (Firm of the Year: Intellectual Property ); „Firma Prawnicza Roku w dziedzinie własności intelektualnej: farmaceutyki” (IP Firm of the Year: Pharmaceuticals ); „Firma Prawnicza Roku w dziedzinie własności intelektualnej: leki biologiczne i biopodobne” (IP Firm of the Year: Biologics/Biosimilars ).

Indywidualnie w tej samej kategorii „Prawnik Roku w dziedzinie własności intelektualnej: leki biologiczne i biopodobne” (IP Lawyer of the Year: Biologics/Biosimilars ) nominowany był także Mariusz Kondrat, którego ponadto uhonorowano na krótkiej liście w kategorii „Firma Prawnicza Roku w dziedzinie własności intelektualnej: strategia i zarządzanie patentami” (IP Lawyer of the Year: Patent Strategy & Management ).

W kategorii „Prawnik Regulacyjny Roku” na liście kandydatów do tytułu „Wschodzącej Gwiazdy” (Regulatory Rising Star ) znalazła się inna prawniczka kancelarii Kondrat i Partnerzy – Dominika Chrabańska. 

Nominacje uzyskali ponadto Tomasz Jaworski z kancelarii Tomasik Jaworski w kategorii „Prawnik Regulacyjny Roku – Doradztwo” (Regulatory Lawyer of the Year – Advisory ) oraz sama kancelaria Tomasik Jaworski w kategorii „Firma Prawnicza Roku: spory sądowe i postępowania egzekucyjne w sprawach przestępstw białych kołnierzyków” (Litigation & Enforcement Firm of the Year: White Collar Crime ). 

Rywalami kancelarii Kondrat i Partnerzy do nagrody dla „Firmy Prawniczej Roku” w Polsce były: Allen & Overy; Hogan Lovells; Kancelaria Adwokacka Monika Duszyńska; Tomasik Jaworski.

Organizatorem konkursu-rankingu LMG Life Sciences Awards jest brytyjskie wydawnictwo Legal Media Group specjalizujące się w wydawaniu mediów prawniczych i podatkowych , drukowanych i internetowych. LMG należy do firmy Euromoney (Euromoney Institutional Investor) jednej z największych w branży informacji biznesowych na świecie, która zajmuje się także zarządzaniem aktywami i organizacja imprez biznesowych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl