Norton Rose Fulbright, Clifford Chance i Linklaters w refinansowaniu naftowych megakredytów

553
Rafineria Lotosu w Gdańsku (www.lotos.pl)

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała Grupie Lotos przy uzyskania kredytów refinansujących zadłużenie wynikłe z kredytów zaciągniętych jedenaście lat temu wstecz na rozbudowę i modernizację rafinerii w Gdańsku. Kancelaria Clifford Chance doradzała bankom refinansującym, natomiast kancelaria Linklaters bankom, których kredyty zostały refinansowane.

W lipcu 2019 r Grupa Lotos podpisała z konsorcjum ośmiu banków nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 0,5 mld dolarów przeznaczone na refinansowanie kredytów zaciągniętych w 2008 r. na finansowanie Programu 10+. Celem refinansowania była optymalizacja struktury i okresu spłaty zobowiązań, a także zwolnienie ustanowionych wówczas zabezpieczeń na majątku Grupy Lotos.

Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum, w którym są: ING Bank Śląski; Bank Pekao; PKO Bank Polski; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU; Intesa Sanpaolo; Caixabank; Industrial and Commercial Bank of China (Europe); Erste Group Bank. Bank Pekao był agentem kredytu i organizatorem konsorcjum.

Umowy obejmują udzielone na maksimum pięć lat kredyty: terminowy w kwocie 0,4 mld dolarów (ok. 1,5 mld zł) oraz  obrotowy w kwocie 0,1 mld dolarów (ok. 376 mln zł). Podstawowym ich zabezpieczeniem jest oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców.

Podpisane umowy pozwolą spłacić do końca kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 r. na finansowanie Programu 10+ opiewające na łączną kwotę 1,75 mld dolarów. Okres ich spłaty ustalono na 12,5 roku, czyli do początku 2021 roku. Udzieliło ich konsorcjum banków: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Milan Branch; Bank Pekao; Bank Zachodni WBK; Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland); BNP Paribas; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Zweigniederlassung Wien; Calyon; DnB Nor Bank; Fortis Bank; Fortis Bank – Succursale in Italia; ING Bank/ING Bank Śląski; KBC Bank, Dublin Branch/Kredyt Bank; Nordea Bank Finland; Nordea Bank Polska/Nordea Bank; PKO BP; Rabobank Polska/Bank Gospodarki Żywnościowej; SACE – Servizi Assicurativi del Commercio Estero; Societe Generale, Oddział w Polsce; Société Générale; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; The Royal Bank of Scotland.

– Podpisane  umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że bardzo korzystne warunki cenowe, jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji. Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanych kredytów, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń na majątku trwałym gdańskiej rafinerii oraz na przepływach finansowych firmy – podkreślił Robert Sobków, wiceprezes Grupy Lotos ds. finansowych.

Lotos to grupa kapitałowa skupiająca kilkanaście spółek, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej w Gdańsku, druga pod względem przerobu w Polsce. W grupie są też rafinerie w Czechowicach, Jaśle i Gorlicach oraz spółka Petrobaltic zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej na Morzu Bałtyckim.

Program 10+ dotyczył rozbudowy i modernizacji gdańskiej rafinerii. Ostatecznie został zakończony w 2011 r. Kosztował łącznie 1,5 mld euro. Doprowadził do zwiększenia przerobu ropy naftowej z 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie.

Kancelaria Norton Rose Fulbright poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Grupie Lotos. Zakres prac prawników   obejmował m.in. negocjowanie wstępnych warunków finansowania, przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowania oraz wsparcie firmy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wypłaty kredytów.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała bankom w transakcji refinansowania kredytów Grupy Lotos. Doradztwo obejmowało prace na etapie ustalania podstawowych założeń i struktury transakcji oraz na etapie tworzenia i negocjacji dokumentacji kredytowej.

Kancelaria Linklaters potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała na rzecz refinansowanych kredytodawców.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl