Badanie ELSA: Kancelarie, które znają studenci i w których chcieliby pracować

1480

Najbardziej znana wśród studentów prawa jest kancelaria Deloitte Legal. Ją też najczęściej wskazywali jako najlepszego pracodawcę.

Takie między innymi są wyniki dorocznego badania opinii „Studenci Prawa w Polsce”. W 2019 r. przeprowadzono je po raz 20. pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Także rok temu w tym plebiscycie na znajomość i popularność najlepiej wypadła kancelaria Deloitte Legal.

Studentów pytano m.in. o opinie na temat jakości prawniczego kształcenia uniwersyteckiego i praktyk zawodowych oraz o obawy i oczekiwania co do przyszłej pracy. W badaniu przeprowadzonym od 22 kwietnia do 22 maja 2019 r. za pomocą ankiety dostępnej online wypowiedziało się 1312 studentów z ponad 20 uczelni w 17 miastach.

Poniżej przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najbardziej znanych studentom kancelarii prawniczych w ujęciu uwzględniającym badanie tegoroczne i zeszłoroczne.

10 najbardziej rozpoznawalnych kancelarii (procent wskazań)

Pozycja (ub. rok) Kancelaria 2019 2018
1.(1) Deloitte Legal 68,52 62,87
2.(3) EY Law 53,58 51,88
3.(2) Pwc Legal 49,85 52,90
4.(5) KPMG D. Dobkowski 36,05 39,80
5. Baker McKenzie 33,23    –
6.(7) DLA Piper 32,55 33,38
7.(8). CMS 31,02 31,85
8.(10). Allen & Overy 29,57 28,73
9. Linklaters 28,13    –
10.(8) Domański Zakrzewski Palinka 27,06 34,08

Źródło: ELSA Poland

Z zeszłorocznej pierwszej dziesiątki zestawienia w 2019 r. wypadły kancelarie Dentons i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, weszły do niej Baker McKenzie i Linklaters.

A oto czołowa dziesiątka kancelarii uznanych za najlepszych pracodawców w ujęciu uwzględniającym badanie tegoroczne i zeszłoroczne.

10 najlepszych pracodawców wśród kancelarii (procent wskazań)

Pozycja (ub. rok) Kancelaria 2019 2018
1.(1) Deloitte Legal                                 16,01 14,07
2.(2) EY Law 14,33   12,5
3.(5) CMS   7,85     6,9
4. Baker McKenzie   6,48      –
5.(10) Allen & Overy   6,40     5,8
6.(3) PwC Legal   5,26     9,3
7.(6) Domański Zakrzewski Palinka   4,73     6,7
8.(8) Dentons   4,50     6,4
9. Linklaters   4,42      –
10. (7) DLA Piper   3,58     6,5

Źródło: ELSA Poland

Z zeszłorocznej pierwszej dziesiątki zestawienia w 2019 r. wypadły kancelarie SPCG T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, weszły do niej Baker McKenzie i Linklaters.

Studia na trzy plus

Jakość kształcenia prawniczego na polskich uniwersytetach studenci ogólnie ocenili na trzy plus (3,3). Raport z badania podkreśla, że co trzeci student nie poleca innym swojego wydziału prawa (64 proc. poleca).

Praktyki najczęściej za darmo

Najwięcej studentów zamierza zdobywać doświadczenie prawnicze na praktykach w kancelariach (81 proc.), w działach prawnych firm (35 proc.). i w wymiarze sprawiedliwości (31 proc., o 7 proc. mniej niż w 2018 r.).

Ofert staży najczęściej poszukują w internetowych serwisach społecznościowych, a także na portalach z ofertami pracy i praktyk prawniczych, jak również wśród znajomych i na internetowych stronach uczelni lub samorządu studenckiego. Przy wyborze praktyk najbardziej liczy się to, aby były płatne, jak najlepiej (56 proc.). Na drugim miejscu wymieniany jest elastyczny grafik  (49 proc.). Na trzeciej pozycji studenci postawili atmosferę pracy (44 proc.). Dominują zatem oczekiwania dotyczące szeroko pojętego komfortu. Za tymi czynnikami uplasowały się: charakter wykonywanej pracy i to, aby profil działalności miejsca stażu był zgodny z zainteresowaniami praktykanta (po 41 proc.). Po praktykach najwięcej studentów spodziewa się poszerzenia wiedzy zdobytej podczas studiów (76 proc.), zdobycia i rozwinięcia umiejętności (63 proc.), na trzecim miejscu znalazło się wzbogacenie CV (57 proc.). Ciekawe, że co trzeci ankietowany student (36 proc.) po zakończeniu praktyki oczekuje zatrudnienia go w miejscu, w którym odbywał staż.

Najwięcej badanych odbywało w trakcie studiów praktyki w kancelarii adwokackiej/radcowskiej (67 proc., w 2018 r. – 43 proc.) oraz w sądach (22 proc.). Jednak 45 proc. (w 2018 r. – 38 proc). nie miało (jeszcze lub w ogóle) jej nigdzie.

Co czwarty student (28 proc.) praktykował „na gębę”, to znaczy bez jakiejkolwiek umowy, a prawie 57 proc. – na zasadzie wolontariatu, czyli bez wynagrodzenia.

Co czwarty (25 proc.) dostawał od 11 do 15 zł za godzinę, co piętnasty góra „piątaka” (od 1 do 5 zł), co dziesiąty między 16 a 20 zł, a co dwudziesty nawet ponad „dwie dychy” za godzinę.

Praca dopiero po aplikacji

Zdecydowana większość studentów (71 proc.) zamierza przystąpić do jednego z egzaminów wstępnych na aplikację prawniczą. Najwięcej jest zainteresowanych radcowską (53 proc.) i adwokacką (44 proc.). O prokuratorskiej myśli 27 proc., o sędziowskiej – 25  proc. (o 10 proc. mniej niż rok temu), o notarialnej – 19 proc. (w 2018 r. – 15 proc.), o komorniczej – 5 proc. (4 proc. w 2018 r.). Podobnie co do kolejności rozkładają się preferencje odnośnie do profesji, jaką badani studenci chcieliby wykonywać w przyszłości. Z tą interesującą różnicą, iż w porównaniu z badaniem zeszłorocznym wyżej niż sędzia (22 proc. wskazań) w rankingu wymarzonych profesji plasuje się prokurator (23 proc.). Na zawód pracownika działu prawnego postawiło 17 proc. ankietowanych.

Najwięcej badanych zadeklarowało, iż chce się specjalizować w prawie cywilnym, ale popularne są także prawo karne oraz gospodarcze i handlowe.

Najistotniejszymi kwestiami przy planowaniu prawniczej kariery są, według odpowiedzi studentów, kolejno: możliwość rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, szansa pracy ze specjalistami, stabilne zatrudnienie (w 2018 r. na pierwszym miejscu)  oraz widoczna ścieżka kariery i przejrzyste kryteria awansu. W porównaniu z badaniem zeszłorocznym z pierwszego planu znikła wysokość wynagrodzenia.

Za najistotniejsze problemy na rynku pracy studenci prawa uznają dziś niskie zarobki (65 proc. wskazań), kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia (41 proc.) i brak możliwości zdobycia doświadczenia (40 proc.). Ciekawe, że co piąty wskazał na wymagania pracy ponad siły.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl