Transfer trójki prawników procesowych z Wolf Theiss do Schoenherr

2273

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Marcin Asłanowicz, Paweł Bukiel i Ewa Parczewska są od lutego 2019 r. prawnikami w praktyce procesowej warszawskiego biura kancelarii Schoenherr. Przeszli z zespołu rozwiązywania sporów warszawskiego biura kancelarii Wolf Theiss.

(www.linkedin.com)

Marcin Asłanowicz w kancelarii Schoenherr kieruje ze stanowiska partnera praktyką rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w prowadzeniu sądowych procesów cywilnych i sporów arbitrażowych. Był pełnomocnikiem stron m.in. w sporach korporacyjnych, budowlanych i dotyczących nieruchomości. Występował też w roli arbitra w postępowaniach prowadzonych przed stałymi i ad hoc sądami polubownymi.

Wcześniej jako partner przez 3,5 roku kierował praktyką rozwiązywania sporów w Wolf Theiss. Przedtem przez ponad osiem lat kierował działem postępowań sądowych i arbitrażowych w warszawskim biurze Baker & McKenzie, w którym partnerem był od lipca 2008 r. Przez prawie 9,5 roku lat pracował w Clifford Chance, gdzie doszedł do stanowiska starszego prawnika (senior associate), oraz przez ponad 2,5 roku w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, gdzie zaczynał jeszcze jako student prawa.

Jest radcą prawnym od 2002 r., doktorem prawa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2003) i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).

(www.linkedin.com)

Paweł Bukiel w kancelarii Schoenherr zajmuje stanowisko senior associate. Specjalizuje się w dziedzinie rozwiązywania sporów, w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Reprezentuje strony sporów korporacyjnych, budowlanych, dotyczących praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

Przedtem przed dwa lata był prawnikiem warszawskiego oddziału kancelarii Wolf Theiss na stanowisku associate. Wcześniej ponad dwa lata pracował w kancelarii PwC Legal, a przez niespełna rok w Linklaters.

Jest adwokatem od 2016 r. i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

(www.linkedin.com)

Ewa Parczewska w kancelarii Schoenherr zajmuje stanowisko associate.

Wcześniej m.in. przez niespełna 3,5 roku pracowała w kancelarii Wolf Theiss. Przedtem przez siedem lat była asystentem prawnym w kancelarii Baker & McKenzie, przez cztery lata asystentem w Banku Citi Handlowym.

Jest aplikantką radcowską, absolwentką studiów prawniczych na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie (2017).

Schoenherr to austriacka kancelaria działająca w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Belgii. Kwaterę główną ma w Wiedniu. Według strony internetowej, jej biuro w Warszawie, wraz z nowymi osobami, liczy 19 prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl