Allen & Overy i Clifford Chance w eurofinansowaniu energetyki

431
(www.media.tauron.pl)

Kancelaria Allen & Overy doradzała firmie Tauron Polska Energia przy emisji obligacji w kwocie 190 mln euro objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny, którego doradcą była kancelaria Clifford Chance.

Była to pierwsza emisja obligacji hybrydowych przez polską firmę. Hybrydowe papiery wartościowe łączą cechy długu (okresowe płatności odsetek) oraz kapitału własnego (odległy okres wykupu, możliwość wstrzymania płatności odsetek).

Tauron Polska Energia i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały 14 grudnia 2016 r. umowę subskrypcyjną – podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji oraz umowę projektową określającą wymogi finansowanego zadania inwestycyjnego. Wpływy z emisji będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków firmy Tauron Dystrybucja na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej oraz  przyłączanie nowych odbiorców do sieci średniego i niskiego napięcia.

Tauron Polska Energia wypuściła 16 grudnia 2016 r. hybrydowe, niezabezpieczone, podporządkowane obligacje, które EBI objął w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Plan Junckera to inicjatywa zapoczątkowana w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu było stworzenie EFIS, który dysponuje środkami w wysokości co najmniej 315 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne, oferując wsparcie m. in. długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

– Umowa  Taurona i EBI to jeden z pierwszych kroków planu inwestycyjnego sektora energetycznego przedstawionego przez Ministerstwo Energii  – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ok. 16 mld zł oraz zatrudniającym ok. 25 tys.pracowników.

Podstawową działalnością Grupy Tauron jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.

Grupa dostarcza prąd ponad 5,4 mln klientów – jest największym dystrybutorem w Polsce. Jest też drugim krajowym producentem energii elektrycznej i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Tauronowi przy emisji obligacji doradzało biuro kancelarii Allen & Overy w Warszawie.

Dla EBI pracowali prawnicy biura Clifford Chance z biur w Warszawie i Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl