Samorząd radcowski z aprobatą o rozszerzeniu umów procesowych

Idea poszerzenia zakresu umów procesowych w postępowaniu cywilnym jest słuszna, ale powinna być wprowadzana rozważnie.

Na aplikacje korporacyjne dostały się tysiące magistrów prawa

Egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdało w 2016 r. ok. 3 420 osób - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak rozszerzyć pozwy grupowe na masowe, ale małe roszczenia

Drobne kwoty z masowych roszczeń mogłyby być dochodzone w procesach, w których grupa powstawałaby automatycznie.

Kocur i Wspólnicy: Lepiej zreformować procedurę zamiast rozszerzać umowy procesowe

Pomysł rozszerzenia zakresu umów procesowych w postępowaniu cywilnym wydaje się dobry, tylko czy strony byłyby zainteresowane korzystaniem z nich?

Umowy procesowe pomysłem na przyspieszenie postępowań cywilnych

Umowy stron zmieniające kodeksowe reguły procesów mają być receptą na ich skrócenie.

Adwokaci mogą już etycznie uczestniczyć w egzekucji

Adwokatom nie wolno brać udziału tylko w tych czynnościach egzekucyjnych, w których używa się środków przymusu bezpośredniego.

Adwokat może wnieść osobistą kasację, ale czy może jej bronić?

Zakaz sporządzenia i podpisania przez adwokata kasacji do Sądu Najwyższego we własnej sprawie karnej lub dyscyplinarnej jest niekonstytucyjny.

Prezes adwokatury u prezydenta RP o rynku prawniczym w Polsce

Rynek zdominowały wielkie zagraniczne kancelarie – stwierdził prezes Naczelnej Rady Adwokackiej na spotkaniu z prezydentem.

Minister nie kwapi się do fuzji adwokatów i radców prawnych

Połączenie dwóch zawodów i samorządów prawniczych nie jest priorytetowym celem ministerialnych reformatorów.

Turniej dla aplikantów wyłonił najlepszych negocjatorów

Rafał Sokulski, Piotr Kłodziński i Bartosz Kantczak wygrali tegoroczny Turniej Negocjacyjny Aplikantów Radcowskich.