Pięć i pół tysiąca prawników walczy o uprawnienia adwokata i radcy

O zdobycie uprawnień kwalifikowanego prawnika zamierzały ubiegać się 5 522 osoby.

Wzmocnienie pozycji Prokuratorii Generalnej niepokoi władze samorządu radcowskiego

KRRP: Nowy model świadczenia usług przez Prokuratorię ograniczy radcom prawnym dostęp do rynku.

Czy radcy wolno współpracować z prawniczymi spółkami kapitałowymi?

Kancelarie odszkodowawcze i windykacyjne konkurują z tradycyjnymi kancelariami prawniczymi na rynku usług prawnych.

Minister Ziobro zaplanował naprawę sądownictwa

Rządowy pakiet reform w sądownictwie ogłoszony - jest chwila na dyskusję.

Władze samorządu radcowskiego krytykują nowe uregulowanie Prokuratorii Generalnej

Krytycznie oceniono rozszerzenie kręgu podmiotów zastępowanych oraz utworzenie stanowiska referendarza.

Specgrupa będzie tropić zakazane reklamy adwokackie w Internecie

Przy wrocławskiej ORA powstanie „zespół ds. przeciwdziałania niedozwolonym praktykom reklamowania usług adwokackich w Internecie”.

Sąd dyscyplinarny o adwokackiej reklamie w Internecie

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej za każde skorzystanie z reklamy - przełomowy wyrok adwokackiego sądu.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

W kilku sądach okręgowych będą wydziały rozpatrujące sprawy z zakresu własności przemysłowej - obiecał wiceminister Piebiak.

Jacek Trela pokieruje nowymi władzami polskiej adwokatury

Głosowało na niego 219 spośród 305 delegatów, natomiast 86 opowiedziało się za kontrkandydatką Małgorzatą Kożuch.

Dwoje kandydatów na szefa adwokatury – zjazd wybierze prezesa

W piątek 25 listopada 2016 r. w Krakowie rozpoczyna się zjazd adwokatury.