Norton Rose Fulbright doradzała PGE Energia Odnawialna przy nabyciu farm wiatrowych

138

 Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała PGE Energia Odnawialna S.A., spółce zależnej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przy jej niedawnej transakcji w polskim sektorze energetyki odnawialnej obejmującej nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 megawatów – Ścieki, Jóźwin i Radzyń.

Warszawski zespół Norton Rose Fulbright zapewnił PGE Energia Odnawialna S.A. kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące badanie stanu prawnego farm wiatrowych i negocjowanie umowy nabycia udziałów oraz ubezpieczenia W&I.

Zawarcie transakcji będzie skutkowało dwunastoprocentowym wzrostem mocy Grupy PGE w technologii lądowych farm wiatrowych, która wyniesie ponad 770 MW. Zamknięcie transakcji pozwoli Grupie PGE utrzymać wiodącą pozycję na polskim rynku wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dzięki jedenastoprocentowemu udziałowi rynkowemu w mocach zainstalowanych lądowych farm wiatrowych w Polsce.

Transakcja jest częścią procesu wdrażania strategii Grupy PGE do 2030 roku, zakładającej posiadanie w 2030 r. przez Grupę PGE 1,7 gigawata mocy wytwórczych w lądowych farmach wiatrowych, który to cel ma zostać osiągnięty także dzięki akwizycjom. Długoterminowym celem strategicznym jest neutralność klimatyczna Grupy PGE do 2050 r. i zapewnienie klientom PGE w 100 proc. zielonej energii. Inwestycje i akwizycje w segmencie OZE przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Pracami warszawskiego zespołu kierowali counsel  Artur Jończyk (M&A ), partner Agnieszka Braciszewska (ubezpieczenie W&I ), senior associate  Cezary Zawiślak (badanie stanu prawnego i zagadnienia regulacyjne w obszarze energetyki) oraz counsel  Tomasz Rogalski (badanie stanu prawnego i zagadnienia regulacyjne w obszarze energetyki), których wspierali konsultant Piotr Milczarek (ochrona konkurencji), associate  Maciej Dubiel oraz prawnicy Jan Nowjalis, Bartosz Odziemkowski, Martyna Korzeniewska i Jakub Chmiel (badanie stanu prawnego).

Tomasz Rogalski, counsel kierujący praktyką energetyczną warszawskiego biura Norton Rose Fulbright, dodał:

– Wciąż obserwujemy rosnące zaufanie inwestorów lokalnych i zagranicznych do polskiego rynku energetycznego. Dążenie do gospodarki zeroemisyjnej i wycofywanie się z węgla w Polsce przyciągają krajowych i międzynarodowych inwestorów, tak jak w przypadku sprzedaży tych farm wiatrowych przez Green Investment Group na rzecz naszego klienta, PGE. Apetyt tego inwestora na dobre aktywa doskonale współgra z koncentracją naszego zespołu na inwestycjach w czystą energię w Polsce.

Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright