Transfer energetycznego prawnika z SMM Legal do NGL Legal

445

Marek Grzywacz jest od czerwca 2022 r. prawnikiem kancelarii NGL Legal – poinformowała ta firma „Rynek Prawniczy”, który ustalił, że przeszedł z kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski.

Marek Grzywacz zajmuje stanowisko counsela w zespole prawa energetycznego NGL Legal, gdzie „będzie odpowiedzialny za rozbudowę praktyki regulacyjnej”. W SMM Legal zajmował stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawnych zagadnieniach bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego państwa, w tym w zakresie zapasów obowiązkowych ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych przed Urzędem Regulacji Energetyki (koncesyjnych, o przyłączenie do sieci gazowej lub elektroenergetycznej). Doradza w kwestiach regulacyjnych firmom z sektorów gazu ziemnego, energii elektrycznej, energii odnawialnej, przedsiębiorstwom w procesach transformacji energetycznej w Polsce.

Wcześniej przez ponad 1,5 roku pracował w kancelarii SMM Legal. Przedtem przez dwa lata  był prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem i współautorem publikacji merytorycznych, komentarzy i podręczników akademickich z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa energetycznego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Jest radcą prawnym od 2017, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim  (2013) oraz doktorem nauk prawnych tej uczelni w zakresie prawa administracyjnego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl