Z dyrektora prawnego w korporacji mediowej na partnera w Maruta Wachta

717

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Bartosz Romanowski jest od kwietnia 2022 r. partnerem w kancelarii Maruta Wachta. Przeszedł z firmy Agora, w której był dyrektorem działu prawnego.

W kancelarii odpowiada za praktykę Legal Governance, zajmując się bezpieczeństwem prawnym przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym i  gospodarczym.

(www.linkedin.com)

Jako dyrektor ds. prawnych Grupy Kapitałowej Agora (spółka giełdowa Agora i kilkanaście spółek zależnych) przez osiem lat zajmował się kreowaniem strategii i polityki prawnej. Koordynował obsługę prawną grupy. Świadczył doradztwo prawne, korporacyjne i compliance. Prowadził lub nadzorował prawnie strategiczne projekty biznesowe. Obsługiwał restrukturyzacje spółek w grupie, transakcje przejęć. Wspierał zarząd i jednostki biznesowe w zarządzaniu operacyjnym, podejmowaniu decyzji biznesowych, przy eliminacji ryzyka prawnego. Zarządzał działem i budżetem prawnym, zespołem prawników wewnętrznych i współpracą z kancelariami prawnymi.

Przedtem przez prawie 7,5 roku był prawnikiem kancelarii Baker McKenzie.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Także w kwietniu współpracę z kancelarią Maruta Wachta, jako of counsel  w zespole regulacji i technologii finansowych, rozpoczął Artur Bilski. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie nowych technologii i regulacjach FinTech. Obsługiwał transakcje na rynkach kapitałowych (sekurytyzacje, emisje i oferty publiczne akcji, obligacji). Doradzał w kwestiach regulacji finansowych, w tym dyrektyw unijnych. Pracował dla branży FinTech zajmując się innowacyjnymi usługami finansowymi (m.in. przygotowywaniem wniosków o wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl