Dekarbonizacja a prawo, czyli o roli kancelarii w zielonej transformacji biznesu

288
Od lewej Mateusz Naporski, Katarzyna Barańska, Ernest Łuczak, Sylwia Uziębło-Kowalska, Łukasz Petelski

Wyzwania klimatyczne i konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki na środowisko sprawiają, że rola współczesnego prawnika wykracza daleko poza tradycyjne doradztwo. Działania regulacyjne oraz zagadnienia prawne i podatkowe stanowią jeden z kluczowych filarów zielonej transformacji przedsiębiorstw. Ci, którzy już teraz rozumieją dynamikę tego procesu, nie tylko zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, ale również są w stanie wspierać zrównoważony rozwój swoich klientów. Wie o tym kancelaria Osborne Clarke, która niedawno otworzyła swoje pierwsze biuro w Polsce i w oparciu o globalną filozofię trendów 3xD (dekarbonizacja, digitalizacja, urban dynamics) od razu utworzyła interdyscyplinarny zespół Dekarbonizacji. Na jego czele stanęła dr Katarzyna Barańska, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie regulacyjnym i środowiskowym

– Wychodząc poza standardowe ramy doradztwa i wspierając klientów oraz społeczności lokalne w ich zielonej transformacji, wypełniamy ważną proekologiczną misję, nie tylko jako prawnicy, ale także obywatele – tłumaczy dr Katarzyna Barańska, partner i liderka zespołu dekarbonizacji w warszawskim biurze kancelarii Osborne Clarke.

– Kwestie ESG dotyczą już nie tylko wąskiej grupy przedsiębiorstw, ale każdej gałęzi gospodarki. Coraz bardziej rygorystyczne normy unijne i przepisy krajowe oraz rosnąca presja społeczeństwa sprawiają, że odpowiedzialne i zrównoważone działanie firm stanowi dziś nie wybór, a konieczność. Dekarbonizacja jest jednym z kluczowych filarów doradztwa Osborne Clarke na całym świecie. Współpracujemy z naszymi specjalistami z globalnych zespołów digitalizacji i dynamicznych miast, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie zielonej transformacji biznesu, w tym m.in. realizacji inwestycji lub wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych  – dodaje Tomasz Olkiewicz, partner współzarządzający Osborne Clarke w Polsce.

Zespół Dekarbonizacji jest pierwszą tego typu praktyką na polskim rynku usług prawnych, zapewniającą kompleksową obsługę projektów z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury i zielonej energii. To unikatowe połączenie wiedzy z różnych dziedzin regulacji w obrębie jednej, dedykowanej takim działaniom praktyki, bardzo doceniane przez klientów. Dzięki codziennej, projektowej współpracy z międzynarodowymi biurami Osborne Clarke, prawnicy oferują doradztwo oparte o najlepsze globalne praktyki i standardy. W skład zespołu, oprócz dr Katarzyny Barańskiej, wchodzą również: Łukasz Petelski (counsel ), Sylwia Uziębło-Kowalska (senior associate  ), Ernest Łuczak (senior associate ) oraz Mateusz Naporski (junior associate ).

Dr Katarzyna Barańska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, a także wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz zieloną energią. Kompleksowo wspiera klientów w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją. Jest ekspertką w zakresie regulacji odpadowych, szczególnie w obszarze odpadów opakowaniowych. Opracowuje i pomaga wdrażać długoterminowe strategie ESG oraz poszerzać kompetencje osób pełniących funkcję zarządcze w spółkach, w tym na stanowiskach tzw. green officer.

Łukasz Petelski jest radcą prawnym z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów z sektora energetycznego i gazowego. Doradza w zakresie realizacji i finansowania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Wspiera klientów w realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Koncentruje się na przyszłości energetyki zdecentralizowanej oraz roli innowacyjnych technologii i efektywnych modeli biznesowych w dążeniu do neutralności klimatycznej. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w sektorze energetycznym.

Sylwia Uziębło-Kowalska jest radcą prawnym, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z infrastrukturą oraz ochroną środowiska, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym realizacji inwestycji zarówno przemysłowych (w tym inwestycji typu greenfield ), jak i w zakresie obiektów infrastruktury liniowej. Wspiera klientów przy pozyskiwaniu wymaganych pozwoleń oraz przygotowaniu umów inwestycyjnych, jak i reprezentuje ich w sporach związanych z umowami o roboty budowlane. Pomaga klientom stawiać czoła nowym wyzwaniom wynikającym z zielonej transformacji, wspierając ich w opracowaniu i wdrożeniu strategii ESG oraz doradzając przy realizacji inwestycji wodorowych.

Ernest Łuczak jest adwokatem, specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, w szczególności z obszaru OZE. Prowadzi i koordynuje badania due diligence projektów oraz spółek z sektora odnawialnych źródeł energii, zarówno na potrzeby uzyskania finansowania, jak i w związku z transakcjami kupna oraz sprzedaży. Jednocześnie wspiera klientów w obszarze project finance oraz negocjuje warunki finansowania dla projektów OZE. Doradza również przy sporządzaniu kluczowych umów dla podmiotów realizujących inwestycje OZE (m.in. umów PPA oraz EPC).

Mateusz Naporski specjalizuje się w projektach zielonej energii, a także doradztwie w obszarze prawa ochrony środowiska. Wspiera prace zespołu w projektach związanych z nabywaniem instalacji PV i farm wiatrowych, projektach infrastrukturalnych oraz zagadnieniach związanych z wykorzystaniem wodoru jako paliwa. Koordynuje przeprowadzanie audytów dla przedsiębiorstw z branży paliwowej. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacji branżowych związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Osborne Clarke to międzynarodowa kancelaria prawna, którą tworzy ponad 1,3 tys. prawników pracujących w 26 biurach na całym świecie. Jej usługi prawne skupiają się wokół trzech głównych trendów gospodarczych: dekarbonizacji, digitalizacji i dynamicznego rozwoju miast. Ponad 30-osobowy zespół warszawskiego biura Osborne Clarke koncentruje się na obsłudze firm z branży nowych technologii, energetyki, infrastruktury, nieruchomości, usług finansowych, a także funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów venture capitalprivate equity.

Materiał kancelarii Osborne Clarke