Prawniczka restrukturyzacyjna przeszła z Rymarz Zdort na szefową praktyki w BCGL

462

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Anna Krzanicka jest od maja 2021 r. prawniczką kancelarii BCGL Balicki Czekański Gryglewski Lewczuk. Odeszła po niespełna roku z kancelarii Rymarz Zdort, w której zajmowała stanowisko senior associate w praktyce restrukturyzacji i upadłości.

(www.linkedin.com)

Anna Krzanicka w BCGL zajmuje stanowisko counsela i kieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz transakcji przejęcia trudnych aktywów. Doradza instytucjom finansowym, w tym wierzycielom, oraz inwestorom, jak również dłużnikom, w kwestiach współpracy z organami postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odpowiedzialności członków zarządu, bezskuteczności czynności prawnych dokonanych przed ogłoszeniem upadłości lub otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Obsługiwała przymusową restrukturyzacje (resolution ) banku, transakcje na aktywach z zagrożoną płynnością (distressed M&A ).

Wcześniej przez dziewięć miesięcy była prawniczką kancelarii Rymarz Zdort. Przedtem przez dwa lata pracowała w kancelarii NGL Legal. Przez ponad dwa lata była prawniczką kancelarii DLA Piper, a przez trzy lata – kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 2018 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl