Trójka nowych prawników transakcyjnych w Crido Legal

631

Przemysław Furmaga, Andrzej Dunikowski, Aleksandra Czarnecka są od 1 września 2021 r. prawnikami kancelarii Crido Legal – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Prawnicy przeszli z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, prawniczka – z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale wcześniej także pracowała w tej kancelarii.

Uzupełnili ubytek w praktyce fuzji i przejęć spowodowany odejściem w maju tegoż roku partnera Mateusza Rogozińskiego, który przez pięć lat pracował w Crido Legal, gdzie kierował i zbudował praktykę M&A, do kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions).

(www.linkedin.com)

Przemysław Furmaga jest w Crido Legal partnerem kierującym praktyką fuzji i przejęć. Specjalizuje się obsłudze transakcji M&A, doradza sprzedającym i kupującym. Pracował dla międzynarodowych korporacji, funduszy private equity, prywatnych przedsiębiorców, których obsługiwał przy akwizycjach zagranicznych (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii), m. in. koordynując pracę zagranicznych doradców prawnych. Doradzał przy transakcjach wykupów menedżerskich, w sporach korporacyjnych.

Wcześniej przez 17 lat był prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przez ostatnie cztery lata jako partner. Przedtem przez dziewięć miesięcy pracował w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003).

(www.linkedin.com)

Andrzej Dunikowski zajmuje w Crido Legal stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie spółek, w obsłudze fuzji i przejęć oraz tworzenia, przekształcania, podziału i likwidacji przedsiębiorstw. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach korporacyjnych przy zarządzaniu i nadzorze, w tym w sporach korporacyjnych, zagranicznym firmom – przy wejściu na polski rynek, polskim – w ekspansji zagranicznej.

Wcześniej przez osiem lat był prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jest adwokatem od 2019 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2015), kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na wydziale zarządzania tejże uczelni oraz kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

(www.linkedin.com)

Aleksandra Czarnecka zajmuje w Crido Legal stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i prawie umów, w obsłudze transakcji fuzji i przejęć. Pracowała dla kupujących i sprzedających przy akwizycji udziałów/akcji i nabywaniu przedsiębiorstw. Zajmowała się także obsługą restrukturyzacji spółek,  doradztwem w zakresie prawa cywilnego i handlowego w bieżącej działalności firm.

Wcześniej przez rok pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedtem przez prawie dwa lata była prawniczką kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a przez rok – kancelarii Gessel.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl