Gide i Clifford Chance w bankowej emisji zielonych obligacji

196

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała mBankowi przy zmianie programu emisji euroobligacji oraz pierwszej emisji tzw. zielonych obligacji. Kancelaria Clifford Chance doradzała bankom sprzedającym te obligacje.

We wrześniu 2021 r. mBank uplasował swoją pierwszą emisję wypuszczonych po cenie nominalnej zielonych obligacji na kwotę 500 mln euro. Zielone obligacje to specjalne papiery wartościowe, które finansują wyłącznie wydatki na ochronę środowiska naturalnego. Po dwóch dniach spotkań z inwestorami, mBank zbudował zdywersyfikowaną księgę popytu, obejmującą ok. 110 zleceń o łącznej wartości wynoszącej ponad 1,2 mld euro. W rezultacie ulokował sześcioletnie „papiery” wartościowe z opcją przedterminowego wykupu po pięciu i odsetkami wynoszącymi 0,966 proc. Nabywcami są wybrani inwestorzy instytucjonalni. Obligacje mają być notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Zostały wyemitowane w ramach programu emisji euroobligacji (Euro Medium Term Note Programme) zaktualizowanego w sierpniu 2021 r. Na jego podstawie mBank ma możliwość emitowania obligacji według prawa angielskiego do maksymalnej kwoty 3 mld euro. Pieniądze z obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie części portfela detalicznych kredytów hipotecznych finansujących budynki o wysokiej efektywności energetycznej. Obligacje spełniają kryteria „zielonych” zgodnie z regułami dokumentu Green Bond Principles opracowanymi przez International Capital Market Association w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko. Charakter emisji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – agencja Sustainalytics, która oceniła, że kryteria oceny i selekcji „zielonych hipotek” przez mBank spełniają wymogi Climate Bonds Initiative, międzynarodowej organizacji certyfikującej obligacje klimatyczne, dla niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego.

Dealerami emisji były banki Commerzbank (organizator), Erste Group, UniCredit i UBS Investment Bank.

– Sukces emisji pozwolił nam po dwóch latach powrócić na rynki kapitałowe jako regularny emitent obligacji i zmierzamy utrzymać tę pozycję w przyszłych latach. Aspekty ESG są kluczową częścią strategii mBanku, dlatego systematycznie zwiększamy finansowanie zielonych projektów w Polsce, przyczyniając się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki – skomentował  Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku.

Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała mBankowi przy zmianach programu emisji euroobligacji, w tym przy zgłoszeniu prospektu do Luksemburskiej Komisji Nadzoru Finansowego, oraz przy pierwszej emisji zielonych obligacji. Obsługę wykonywali prawnicy z biur w Londynie i w Warszawie:   counsel Michał Śmiechowski, associate Przemysław Kopka.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że organizatorowi i innym dealerom emisji doradzała kancelaria Clifford Chance – prawnicy z biur w Londynie i Warszawie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl