Dyrektorskie awanse prawników Deloitte Legal i szefa prawników in-house w Deloitte

511

Michał Oleś, Sylwia Opiatowska, Łukasz Szymański, prawnicy kancelarii Deloitte Legal, oraz Marcin Suwała kierujący działem prawnym w firmie doradczej Deloitte, od września 2021 r. zajmują stanowiska dyrektorów w strukturach tejże firmy – poinformowała ona „Rynek Prawniczy”.

Firma doradcza Deloitte powiększyła zespół menadżerów w działach konsultingu, doradztwa podatkowego i prawnego, audytu oraz doradztwa finansowego. Nowi objęli stanowiska 1 września 2021 r. W dziale prawnym dyrektorami zostało dwoje niedawnych prawników kancelarii White & Case, którzy przystąpili do Deloitte Legal w listopadzie 2020 r. – Michał Oleś i Sylwia Opiatowska, oraz Łukasz Szymański, pracujący dłużej w kancelarii.

(www.linkedin.com)

Michał Oleś zajmuje w Deloitte Legal stanowisko partnera lokalnego. Specjalizuje się w obsłudze transakcji finansowania dłużnego, zajmuje się też sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Pracował dla pożyczkodawców przygotowując standardową dokumentację bankową finansowania i dla kredytobiorców przy transakcjach finansowania korporacyjnego, nieruchomości, akwizycji. Doradzał przy finansowych aspektach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Sylwia Opiatowska zajmuje w Deloitte Legal stanowisko partnera lokalnego. Specjalizuje się w obsłudze transakcji finansowania dłużnego oraz w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Pracowała dla pożyczkodawców w projektach finansowania.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Łukasz Szymański zajmuje w Deloitte Legal stanowisko partnera lokalnego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla branży usług finansowych – doradza w kwestiach regulacyjnych, reorganizacji instytucji finansowych oraz finansowania strukturyzowanego. Pracował dla banków, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, pożyczkowych, funduszy inwestycyjnych, kredytodawców finansowania mezzanine,  kredytobiorców w transakcjach project finance.

W Deloitte Legal pracuje od 5,5 roku. Przedtem przez ponad 1,5 roku był prawnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy, przez trzy lata – K&L Gates. Przez cztery lata był urzędnikiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest radcą prawnym od 2013 r. absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007).

Awans dyrektorski otrzymał również Marcin Suwała zarządzający wewnętrznym działem prawnym w polskim oddziale firmy Deloitte.

(www.linkedin.com)

Pracuje w tej firmie ponad 12 lat, działem prawnym kieruje ponad 7,5 roku. Jego zadania obejmują: bieżące zarządzanie sprawami prawnymi; koordynację porad prawnych udzielanych różnym działom firmy; zarządzanie i nadzór nad zespołem prawników wewnętrznych; współpracę z biurem głównego prawnika firmowego na Europę Środkową.

Przedtem przez dwa lata był m.in. prawnikiem kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy. Jest radcą prawnym od 2007 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl