Dwie prawniczki zasiliły praktykę energetyki odnawialnej w kancelarii DWF

411

Agnieszka Chylińska i Paulina Stachura są od sierpnia 2021 r. prawniczkami kancelarii DWF. Agnieszka Chylińska przeszła z DLA Piper; na jej miejsce ta kancelaria przyjęła we wrześniu Magdalenę Zabłocką-Foulkes, która opuściła kancelarię Bird & Bird. Paulina Stachura przeszła do DWF z kancelarii NGL Legal.

Obie przystąpiły do praktyki energetyki odnawialnej kierowanej przez partnera Karola Lasockiego.

(www.linkedin.com)

Agnieszka Chylińska zajmuje w DWF stanowisko counsela, w DLA Piper była senior associate. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym energetycznych, w tym realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradzała partnerom prywatnym i publicznym m.in. w projektach dotyczących e-płatności w sądownictwie, drogownictwie, w projektach infrastrukturalnych w sektorach energetyki, nieruchomości, mieszkalnictwa, komunikacji miejskiej. Przeprowadzała analizy prawne modeli PPP pod kątem realizacji projektów, kwestii własnościowych, czynników ryzyka, kwestii finansowych. Przygotowywała dokumenty przetargowe i kontrakty budowlane, negocjowała umowy PPP. Obsługiwała transakcje na rynku nieruchomości, także pod katem zagadnień prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska i prawa nieruchomości.

Wcześniej przez dwa lata była prawniczką kancelarii DLA Piper. Przedtem przez prawie cztery lata pracowała w kancelarii Hogan Lovells. Przez 7,5 roku była prawniczką kancelarii Wierzbowski Eversheds, a niespełna rok – kancelarii  Nörr Stiefenhofer Lutz.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007).

(www.linkedin.com)

Paulina Stachura zajmuje w DWF stanowisko senior associate, w NGL Legal była associate. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla firm z sektorów energetycznego i gazowego. Doradza w kwestiach przyłączania do sieci, systemów wsparcia OZE, w tym morskich farm wiatrowych, zagadnień dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej, w tym handlu transgranicznego i działalności Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej, rynku bilansującego, rynku mocy, magazynowania gazu i rynku biogazu. Reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych w energetyce. Reprezentowała również przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze w postępowaniach cywilnych.

Wcześniej przez rok była prawniczką kancelarii NGL Legal. Przedtem przez ponad 2,5 roku była głównym specjalistą w Wydziale Rozwoju Rynku Energii Elektrycznej Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki. Przez cztery lata była aplikantką w Kancelarii Radcy Prawnego Ewy Szydy w Częstochowie.

Jest radcą prawnym od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2013).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl