Największe kancelarie w Polsce w 2021 roku według rankingu „Rzeczpospolitej”

1161

Kancelaria Dentons zwyciężyła w tegorocznych klasyfikacjach największych firm prawniczych rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Miała zarówno najwięcej prawników ogółem –  214, jak i najwięcej adwokatów i radców prawnych – 130. Był to już dziesiąty z rzędu triumf tej kancelarii.

Tegoroczne wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” ogłoszono w czerwcu 2021 r.

W ostatnich dwóch latach przewaga Dentons pod względem wielkości nad dwoma kolejnymi konkurentami zmalała – z prawie 60 prawników do ponad 30. A to dlatego, że lider zmniejszył załogę w ostatnim roku, a w poprzednich dwóch – stabilizował ją, a zarówno CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, jak i Domański Zakrzewski Palinka systematycznie swoje zwiększały. Niewykluczone, że Dentons zoptymalizowała już stan zatrudnienia na potrzeby polskiego rynku usług prawniczych.

20 największych kancelarii według liczby prawników (liczba prawników/pozycja)

Kancelaria       2021         2020         2019        2018       2017      2016
             
Dentons      214/1        221/1         221/1       214/1      200/1     198/1
CMS      179/2        175/3         165/2       162/2      143/3     145/2
Domański Zakrzewski Palinka      178/3        177/2         152/3       150/3      148/2     138/3
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak      158/4        159/4         141/4       133/4      134/4     126/4
Bochenek i Wspólnicy      141/5          94/8             –         –          –        –
Baker McKenzie      116/6        103/6           98/5       101/8        93/6       84/6
WKB Wierciński Kwieciński Baehr      110/7        104/5           97/6        78/16        79/13       69/16
DLA Piper      102/8        102/7           82/12        81/14        74/16       66/19
SSW Pragmatic Solutions      101/9         81/14           63/24        56/31        60/25       57/25
Clifford Chance       99/10         93/9           91/8        89/10        84/10       89/5
Greenberg Traurig       92/11         90/10           93/7        87/12        85/9       79/10
Kochański i Partnerzy       90/12         79/17           81/14       108/5        80/12       81/9
PwC Legal       89/13         86/12           80/16        61/26        46/37       45/37
Olesiński i Wspólnicy       88/14         80/15           89/9        79/15        65/21       63/20
Deloitte Legal       87/15         85/13           88/10        107/6        90/7       59/23
P.J. Sowisło & Topolewski       87/16         87/11           80/15        76/17        76/14       68/17
Rymarz Zdort (d. Weil, Gotshal & Manges)       86/17         78/19           72/17        73/20        70/19       76/11
SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski       84/18         77/20           68/19        70/21        64/22       66/18
SMM Legal Maciak Mataczyński       79/19         79/16           83/11        87/13        82/11       75/12
Linklaters       77/20         78/18           81/13        75/18        74/15       70/15

Źródło danych: „Rzeczpospolita”. W przypadku jednakowej liczby prawników o pozycji kancelarii decydowała liczba adwokatów i radców prawnych.

Wielkich kancelarii coraz więcej

Już dziewięć kancelarii w Polsce ma ponad stu prawników, podczas gdy dwa lata temu było takich cztery, a rok temu – siedem.  W tym roku do tego „klubu stu prawników” weszły firmy Bochenek i Wspólnicy z Wrocławia i SSW Pragmatic Solutions (awans z 14. miejsca na 9.). Ta pierwsza to sądowa kancelaria wyspecjalizowana w procesach klientów z bankami o kredyty frankowe. Wykazała o prawie 50 prawników więcej  niż w roku 2020. Ten rekordowy przyrost na rynku jest niewątpliwie pokłosiem rozwijającego się popytu frankowców na spory z kredytodawcami. Ta druga od 2019 r. przyjęła kurs prosto na wzrost, czego efektem jest coroczne powiększanie zespołu o ponad 20 prawników. I ostatecznie osiągnięcie imponującego zatrudnienia w liczbie 101.

Na ścieżce wyrazistego rozwoju liczebnego znalazły się również Baker McKenzie, która w ostatnim roku powiększyła się o 13 prawników, oraz Kochański & Partners, która powiększyła się o 11 prawników (awans z pozycji 17. na 12.) odbudowując ekipę po schizmie z roku 2019. Do stanu sprzed pandemii powróciła firma Olesiński i Wspólnicy. Kancelaria Rymarz Zdort natomiast, po usamodzielnieniu się w ramach polexitu amerykańskiej marki Weil, Gotshal & Manges, także swobodniej przyjmowała nowych prawników, których w ostatnich dwóch latach przybyło 14. Również kancelaria SPCG mocniej postawiła w ostatnim roku na rekrutację.

Wśród największych firm trend systematycznego powiększania zespołów utrzymuje się – 14 na 20 miało liczniejsze niż rok wcześniej, trzy nieznacznie zmniejszyło skład, i tyle samo pozostawiło bez zmian. Kancelarie, które zatrudniały prawników w ostatnim roku, zatrudniły więcej niż w poprzednim. Albowiem w 2021 r. firmy z pierwszej „dwudziestki” pod względem liczby prawników miały ich w sumie ponad 2250, a w 2020 r. mniej niż 2 tys. W 2019 r. z kolei zatrudniały ponad 2 tys. prawników. Ten podwyższony stan zasobu kadrowego świadczy o tym, że pandemia nie zahamowała rozwoju firm prawniczych.

W porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia w pierwszej „dwudziestce” nie ma różnicy – znalazły się w niej te same kancelarie.

W rankingu „Rzeczpospolitej” nie ma jednej wielkiej kancelarii, która zmieściłaby się w „klubie stu prawników”. Firma Wardyński i Wspólnicy, według danych z witryny internetowej, liczy 117 prawników.

Badania wskaźnikiem ARP/P  

„Rzeczpospolita” klasyfikuje także kancelarie na podstawie kryterium liczby adwokatów i radców prawnych, wychodząc z założenia, iż to wykwalifikowani prawnicy z tytułami zawodowymi stanowią o realnej sile fachowej firm prawniczych. „Rynek Prawniczy” rozwija to założenie proponując na tej podstawie własne zestawienie oparte na kryterium opracowanego przez redakcję wskaźnika ARP/P – pokazującego procentowy stosunek adwokatów i radców prawnych do liczby prawników ogółem. Oczywiście można być dobrym prawnikiem z dorobkiem nie mając tytułu korporacyjnego i nie specjalizując się w sprawach sądowych, jednak należy to uznać za wyjątek potwierdzający regułę. Już od wielu lat droga aplikacji i egzaminów dla wszystkich magistrów prawa jest otwarta. Zarówno kancelarie oczekują od swoich prawników zdobycia uprawnień, jak i oni sami wiedzą, że jest to standard niezbędny do rozwoju kariery w tychże kancelariach. Dlatego „Rynek Prawniczy” ocenił największe kancelarie z zastosowaniem wskaźnika AR/P pokazującego, naszym zdaniem, realną siłę fachową kancelarii jeszcze bardziej precyzyjnie niż kryterium liczby adwokatów i radców prawnych, gdyż z uwzględnieniem ich proporcji w ogólnym stanie zatrudnienia. Oczywiście nie lekceważymy faktu, że do niektórych pomocniczych prac prawniczych wystarczy stażysta czy paralegal, i że w pewnej liczbie tacy ludzie też są potrzebni w firmie. Na pewno też na te proporcje może wpływać specjalizacja kancelarii – im bardziej zajmuje się obsługą procesową, tym powinna mieć więcej prawników sądowych, czyli kwalifikowanych, choć nie jest to zasadą.

Wskaźnik ARP/P dla 20 największych kancelarii pod względem liczby adwokatów i radców prawnych

Kancelaria 2021: Liczba adwokatów i radców/ARP/P (w proc.) 2020: Liczba adwokatów i radców/ARP/P (w proc.)
Dentons         130/61          136/62
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak         110/70            98/62
Domański Zakrzewski Palinka         108/61          111/63
CMS         105/59          102/58
Bochenek i Wspólnicy           81/57            49/52
WKB Wierciński Kwieciński Baehr           72/65            65/62
Baker McKenzie           71/61            64/62
DLA Piper           68/67            65/64
Greenberg Traurig           67/73            71/79
SSW Pragmatic Solutions           58/57            52/64
Clifford Chance           58/59            60/65
SPCG           57/68            55/71
Kochański & Partners           56/62            50/63
Rymarz Zdort (d. Weil, Gotshal & Manges)           56/65            47/60
SMM Legal Maciak Mataczyński           54/68            51/65
Linklaters           53/69            60/77
Bird & Bird           53/71            49/70
Deloitte Legal           52/60            61/72
BSJP           52/74            50/76
P.J. Sowisło & Topolewski           50/57            47/54

Źródło danych: „Rzeczpospolita”

W 2021 r. najwyższy współczynnik ARP/P osiągnęły kancelarie BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson (74 proc.), Greenberg Traurig (73 proc.) oraz Bird & Bird (71 proc.). W 2020 r. kolejność wyglądała następująco: Greenberg Traurig (79 proc.), Linklaters (77 proc.) i BSJP ( 76 proc.).

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2020 roku

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2019 roku.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2018 roku

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2017 roku

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl