DWF doradza spółkom Michała Sołowowa w projekcie jądrowym

312

Prawnicy DWF (Poland) doradzali MS Innovation Impulse GmbH oraz Synthos Green Energy S.A., spółkom zależnym Michała Sołowowa, przy zawarciu umowy dotyczącej utworzenia z ZE PAK S.A. wspólnego przedsiębiorcy (SPV ) prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej.

Na podstawie umowy strony podejmują współpracę poprzez utworzenie spółki celowej prowadzącej działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającej na budowie źródeł wytwórczych opartych o technologię SMR na terenie w Pątnowie, na którym ZE PAK prowadzi obecnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego.

W skład zespołu DWF (Poland) zaangażowanego w doradztwo na rzecz MS Innovation Impulse GMBH weszli dr Rafał Woźniak, local partner oraz Krzysztof Jagiełło, senior associate.

Materiał kancelarii DWF