Prawnik fintechowy dyrektorem prawnym w firmie, która czipuje chętnych „elektronicznym portfelem”

408
(www.walletmor.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Artur Bilski jest od sierpnia 2021 r. dyrektorem prawnym (Chief Legal Officer) w polsko-brytyjskiej firmie Walletmor z branży FinTech.

FinTech, czyli technologie finansowe (financial technology) to, według Wikipedii, wszelkiego typu innowacje technologiczne lub finansowe. Określenia tego używa się również jako nazwy firm oferujących nowoczesne rozwiązania dotyczące instrumentów finansowych oraz usług dla sektora finansowego, jak również nazwy całej branży jako segmentu rynku finansowego.

Firma Walletmor wykonała pierwszy na świecie podskórny implant płatniczy. To urządzenie o długości małej agrafki, grubości ok. pół milimetra i wadze nie większej niż gram. Wszczepione np. w rękę służy do dokonywania płatności bezgotówkowych poprzez transakcje zbliżeniowe realizowane tak jak za pomocą karty kredytowej. Wypłaty dokonywane są do wysokości środków zdeponowanych na koncie klienta w systemie płatniczym iCard dostępnym na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W implancie znajduje się elektroniczny czip, na którym zakodowane są informacje na temat konta posiadacza takiego „ręczno-elektronicznego portfela” oraz antena służąca do komunikowania się z terminalem płatniczym. Zewnętrzna warstwa implantu wykonana jest z biopolimeru, który zabezpiecza czipa i antenę przez uszkodzeniami. Usługa kosztuje 199 euro.

(www.linkedin.com)

Artur Bilski specjalizuje się prawie bankowym,  prawie finansowym, prawie nowych technologii i regulacjach FinTech. Obsługiwał transakcje na rynkach kapitałowych (sekurytyzacje, emisje i oferty publiczne akcji, obligacji). Doradzał w kwestiach regulacji finansowych, w tym dyrektyw unijnych. Pracował dla branży FinTech zajmując się innowacyjnymi usługami finansowymi (m.in. przygotowywaniem wniosków o wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku).

Ostatnio przez pół roku był doradcą w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej przez ponad pół roku prawnikiem kancelarii Kochański & Partners, w której zajmował stanowisko counsela i odpowiadał za praktykę bankowości, finansów i nowych technologii. Wcześniej przez niespełna rok kierował działem obsługi prawnej biznesu w Alior Banku odpowiadając za kwestie prawne dotyczące bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej oraz informatyzacji i innowacji. Przedtem przez ponad rok był głównym prawnikiem (General Counsel ) w firmie Ramp Network z sektora FinTech, która zajmuje się również wdrażaniem technologii blockchain. Przez dwa lata pracował w kancelarii Hogan Lovells, przez niespełna 2,5 roku – w kancelarii Clifford Chance.

Jest radcą prawnym od 2018 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014). pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl