Zmiana szefa praktyki rynków kapitałowych w Gide, dotychczasowy odchodzi z kancelarii

513

Jaka dowiedział się „Rynek Prawniczy”, Robert Dulewicz, szef praktyki rynków kapitałowych w kancelarii Gide Loyrette Nouel, odchodzi z niej i w ogóle z biznesu prawniczego. Jego następcą na stanowisku będzie Michał Śmiechowski.

Obaj przeszli do Gide z kancelarii Dentons w styczniu 2019 r., wraz z jeszcze dwójką prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych.

Michał Śmiechowski zajmuje w Gide stanowisko counsela. Specjalizuje się obsłudze emisji dłużnych papierów wartościowych, w doradztwie dla emitentów, banków i innych instytucji finansowych organizujących emisje obligacji. Obsługiwał także transakcje finansowania akwizycji w sektorze produkcyjnym i przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów w sektorach ropy i gazu, energetycznym i ciepłowniczym. Doradzał  przy transakcjach finansowania, w tym w zakresie prawa papierów wartościowych, bankowego, prawa spółek i cywilnego, jak również przy finansowaniach strukturyzowanych.

Wcześniej przez ponad 11 lat pracował w kancelarii Dentons (uprzednio pod nazwą Salans). Przez rok był prawnikiem delegowanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Przedtem przez rok był prawnikiem kancelarii Clifford Chance.

Jest adwokatem od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Robert Dulewicz  ze stanowiska partnera  kierował praktyką rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide. Od ponad 22 lat specjalizuje  się w prawie bankowym oraz prawie papierów wartościowych i w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, w tym emisji obligacji korporacyjnych obligacji projektowych, finansowanie typu mezzanine oraz finansowanie obligacji hybrydowych. Doradzał przy przygotowaniu pierwszej w Polsce emisji obligacji przychodowych, a także jednej z pierwszych w Polsce emisji obligacji w formie niematerialnej. Pracował dla banków, pożyczkobiorców oraz inwestorów przy pozyskiwaniu finansowania w formie kredytu i papierów dłużnych. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania (project finance) przedsięwzięć infrastrukturalnych (lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Wcześniej przez ponad 11 lat pracował w kancelarii Dentons (uprzednio pod nazwą Salans), w której współkierował zespołem rynków kapitałowych w Polsce i Europie, a przedtem przez 9,5 roku był prawnikiem w kancelarii Clifford Chance.

Jest prawnikiem rankingowym od  lat regularnie wysoko rekomendowanym w kategorii dłużnych rynków kapitałowych w takich międzynarodowych zestawieniach jak Chambers Global, Chambers Europe i IFLR1000.

Jest radcą prawnym od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl