Ekspert od PZP dołącza do kancelarii JDP

155

Do Zespołu Prawa Zamówień Publicznych, Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołu Infrastruktury w kancelarii JDP dołączył adw. dr Łukasz Paweł Goniak na stanowisku senior associate.

Mec. dr Goniak specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej, drogowej, transportowej i energetycznej, w tym przede wszystkim inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz w formule PPP. Doradza zarówno na etapie ubiegania się, jak i wykonania zamówienia.

Dotychczas pracował przy największych w kraju, a także unikatowych w skali Europy projektach infrastrukturalnych. Wspierał również wykonawców m.in. w międzynarodowych przetargach na inwestycje w ramach NATO Security Investment Programme (NSIP) prowadzonych w oparciu o dyrektywy NATO-wskie.

Łukasz jest doświadczonym prawnikiem z imponującym doświadczeniem. Jego dotychczasowe zaangażowanie w toku największych przetargów z sektora infrastruktury odpowiada profilowi naszej kancelarii i oczekiwaniom klientów. Cieszę się z dołączenia Łukasza do zespołu i wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie nadal rozwijać praktykę Prawa Zamówień Publicznych w JDP na rynku, zarówno w znanych nam, jak i nowych obszarach – mówi r. pr. Wojciech Merkwa, counsel kierujący Zespołem Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii JDP.

Adw. dr Łukasz Paweł Goniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (2012), a także wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych (2011) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 roku obronił doktorat z wyróżnieniem, zostając jednocześnie w roku 2018 laureatem nagrody im. Pawła Stępki, przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych. Ukończył także szereg kursów z zakresu prawa mediów i nowych technologii oraz prawa Unii Europejskiej, w tym na tak prestiżowych uczelniach jak King’s College w Londynie czy Uniwersytet Teksański w Austin. Wcześniej, przez blisko osiem lat, pracował jako dziennikarz w Telewizji Polskiej.

Materiał kancelarii  JDP Drapała & Partners