Kancelarie przodujące w Polsce w obsłudze transgranicznej według globalnego rankingu

570

Kancelarie Clifford Chance i Dentons zostały uznane w tegorocznym rankingu Chambers Global za najlepsze firmy prawnicze z Polski w dziedzinie doradztwa międzynarodowego i obsługi transakcji transgranicznych.

Ogółem w tej kategorii rankingowej wymieniono piętnaście kancelarii działających w Polsce.

W 2020 r. po raz pierwszy w rankingowej kategorii „Możliwości międzynarodowe i transgraniczne” (International & Cross-Border Capabilities) uwzględniono kancelarie z polskiego rynku prawniczego. W 2021 r. natomiast kategoria ta uzyskała typowy dla tego rankingu układ z podziałem na hierarchicznie numerowane grupy (bands ) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

Researcherzy firmy Chambers & Partners opracowujący globalny ranking zakwalifikowali do tej kategorii firmy wyróżniające się w obsłudze kwestii międzynarodowych. Jedenaście z nich było uwzględnionych także w zestawieniu z roku 2020. Nowe są w tym roku kancelarie: Baker McKenzie (Chambers Global: „zespół jest regularnie angażowany w pracę transgraniczną w kwestiach transakcyjnych i podatkowych w różnych sektorach, w tym w sprawach związanych z Niemcami i regionem Europy Środkowo-Wschodniej”); DLA Piper  („zespół jest bardzo otwarty na wielojurysdykcyjne potrzeby klientów i może korzystać z rozległych zasobów swojej globalnej sieci”); Gide Loyrette Nouel („polski zespół ma doświadczenie we współpracy z francuskimi kolegami i innymi członkami sieci biur kancelarii, a także z firmami partnerskimi”) i Rymarz Zdort („tworzy efektywne partnerstwa z globalnymi firmami i doradcami zagranicznymi, aby obsługiwać klientów na podstawie wielojurysdykcyjnych zleceń”).

Oto kancelarie rekomendowane do obsługi międzynarodowej i transgranicznej w Polsce:

Grupa (band ) 1

 • Clifford Chance
 • Dentons

Grupa (band ) 2

 • Allen & Overy
 • Greenberg Traurig
 • Linklaters
 • Rymarz Zdort
 • White & Case

Grupa (band) 3

 • CMS
 • Baker McKenzie
 • Wardyński i Wspólnicy

Grupa (band) 4

 • DLA Piper
 • Domański Zakrzewski Palinka
 • Gide Loyrette Nouel
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Jak widać, w tym gronie są nie tylko kancelarie działające w strukturach międzynarodowych firm prawniczych, które mają naturalne możliwości doradztwa i obsługi klientów krajowych za granicą i zagranicznych w Polsce, ale także kancelarie krajowe, które takie możliwości sobie wypracowały poprzez zadzierzgnięcie relacji i utrzymywanie współpracy z partnerskimi firmami poza granicami Polski, zarówno poprzez alianse dwustronne z kancelariami w poszczególnych krajach, jak i udział w międzynarodowych zrzeszeniach niezależnych krajowych firm prawniczych.

Chambers Global to znany przewodnik po rynkach usług prawnych ogłaszany co roku w formie klasyfikacji rankingowej. Tegoroczny zawiera analizę rynków usług prawnych w ponad 200 krajach i jurysdykcjach całego świata. Firma Chambers & Partners publikuje je od 1999 r. badając rynki i ustalając kolejność najlepszych firm na podstawie wywiadów z tysiącami prawników i ich klientów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl