Założyciel butiku własności intelektualnej wycofał się do Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

860

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Marek Oleksyn jest od września 2021 r. prawnikiem  kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, do której wrócił po siedmiu latach. Teraz opuścił specjalistyczną kancelarię prawa własności intelektualnej ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates uruchomioną w styczniu 2021 r. wespół z Justyną Rasiewicz i grupą prawników, którzy odeszli z kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Obecnie, po jego odejściu, kancelaria ta zmieniła nazwę na ROA Rasiewicz & Associates.

Marek Oleksyn w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zajmuje stanowisko senior counsel w praktyce prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe), prawie nieuczciwej konkurencji, autorskim, ochrony roślin. Reprezentuje strony procesów sądowych w sprawach naruszeń prawa z tego zakresu, sporów o domeny internetowe, postępowań o unieważnienie i wygaśnięcie znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP. Przygotowuje i negocjuje umowy licencyjne i o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz opinie prawne w tej materii. Sporządzał projekty kontraktów informatycznych na wdrożenie i utrzymanie systemów oraz doradzał przy prawnych aspektach marketingu sportowego. Pracował dla firm z sektorów chemicznego, budowlanego, informatycznego, finansowego, motoryzacyjnego, dóbr konsumpcyjnych i luksusowych.

Wcześniej przez osiem miesięcy był partnerem kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates. Przedtem przez 6,5 roku był prawnikiem kancelarii CMS, w tym od maja 2019 r. partnerem. Przedtem przez prawie 11 lat pracował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

ROA Rasiewicz & Associates to wyspecjalizowany butik z zakresu ochrony własności intelektualnej oferujący usługi w dziedzinach spraw spornych patentowych, o znaki towarowe i prawa autorskie oraz w sprawach przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, reklamy i promocji, nowych technologii oraz ochrony i komercjalizacji dóbr osobistych.

Z informacji na witrynie internetowej kancelarii wynika, że współpracę z nią w charakterze of counsel w zakończyła radca prawny Agnieszka Oleksyn-Wajda. W lutym 202 r. przystąpiła do niej natomiast radca prawny Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska. W zespole, oprócz założycielki Justyny Rasiewicz, pozostają ponadto senior associates Sylwia Stepaniuk i Magdalena Stroba, aplikant adwokacki Hubert Baluk, aplikantka radcowska Joanna Rychter, aplikantka rzecznikowska Paulina Sitarek, aplikant rzecznikowski Wojciech Wizner.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl